מבוא כללי

עמוד:10

הפרק החמישי - מערכת הקשרים בין המוסד החינוכי , המשפחה והקהילה - דן במהות קשריו של המוסד החינוכי עם משפחות הלומדים ועם הקהילה בזיקה ליצירת אקלים של אכפתיות . כל הפרקים משלבים קטעי הגות ועיון עם פעילויות השוזרות התנסות ורפלקסיה . ברוב הפרקים ותת-הפרקים מובאות סדרות של פעילויות הפותחות בהזמנת הסטודנטים לבחון בעין ביקורתית את ניסיון העבר האישי שלהם בתחום הנדון בפרק , עוברות לבחינה ביקורתית של המצב העכשווי בשדה החינוך בסוגיה זו ולחשיבה על דרכי היישום של הנלמד , ולעתים מעודדות בנייה של תכניות פעולה ומימושן הלכה למעשה . חשוב לציין כי בשל המורכבות בהווייתו של קהל היעד של התכנית - אנשי חינוך המלמדים סטודנטים להוראה העתידים להיות מורים - נשתמש במונחים " , "מורים "מנחים" או "מחנכים" כאשר הכוונה , על פי ההקשר , למורי ההכשרה או למורים בבתי הספר ; "סטודנטים" או "מתבשרים להוראה" כשנתכוון ללומדים במוסדות להכשרת מורים ; "תלמידים" כשנתייחס ללומדים בבית הספר היסודי או התיכון , ו"לומדים" או "מתחנכים" כשנפנה לשתי הקטגוריות גס יחד . כמו כן , למען נוחיות הקורא - רוב ההפניות שבטקסט יהיו בלשון זכר , אך הכוונה כמובן לשני המינים .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר