מבוא כללי

עמוד:5

מבוא כללי ... לנוער של ימינו יש כוח לבקר את עצמו ואת העולם , להטיל ספק בעצמו , ואם יש צורך - לעמוד כנגד העולם . מכאן מתפתחת יכולתו לתאר לעצמו חזון , לחלום , לדמיין את העולם ואת עצמו כפי שהוא היה יכול להיות . ( Daloz Parks 1993 , 29 ) פתיחה תכנית זו נולדה ונבנתה במגמה לטפח תרבות של אכפתיות כלפי הזולת וכלפי הסביבה כמטרה מרכזית בחשיבותה בחינוך של ימינו . ייעודה - להכשיר את הסטודנטים-להוראה לעבודה חינוכית שיהיה בכוחה ליצור אקלים של אכפתיות ואמון הדדי במוסדות החינוך . על מנת לממש מטרה זו מבקשת התכנית לסייע למוסדות להכשרת מורים ליצור תנאים שבהם הסטודנטים יחושו ויבינו את משמעותה של קבלת אחריות ל"אחר" ויפעלו מתוך הבנה זו . מדובר בפיתוח תרבות מוסדית שתבוא לידי ביטוי בכל תחומי הפעילות של מוסד ההכשרה Rice 1996 , 269 ; Noddings ) : ( 1992 , 173 בתכנים , בדרכי ההוראה-למידה , באופני ההערכה , בטיבן של מערכות היחסים שבין המורה ללומד ובין הלומדים לבין עצמם , ובכלל - באופי יחסיהם עם ה"אחר" ( הקרוב והרחוק ) ועם הסביבה הטבעית וזו הפיזית שעוצבה על ידי האדם . מדובר בהכשרת מורים שמתחשבת במציאות החברתית העכשווית , אשר לעתים קרובות לוקה בחוסר אכפתיות , ומייחסת חשיבות לפיתוח חשיבתו הביקורתית של הסטודנט ולהזמנתו להתייחס לצרכיה האמתיים של הסביבה שבה הוא פועל . אנו מצפים שסטודנטים להוראה אשר יפתחו תרבות כזו יהיו סוכני שינוי בבתי הספר , תחילה כמתאמנים ואחר כך כמורים .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר