תוכן העניינים

עמוד:3

תוכן העניינים מבוא כללי 5 פרק . 1 גישות בחינוך ערכי וזיקתן לתורות מוסר 11 פרק 2 יחסים והתייחסויות - אתגר האכפתיות 69 פרק , 3 ביטויי האכפתיות בתוכני הלמידה ובדרכי ההוראה 129 פרק = 4 ביטויי האכפתיות בדרכי ההערכה של הישגי הלומדים 187 ... פרק = 5 מערכת הקשרים בין המוסד החינוכי , המשפחה והקהילה 217 ביבליוגרפיה 246

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר