הקדמה

עמוד:11

השליטה עליו . ניתן לייחס לפרספקטיבה זו מחד גיסא את מקור האופטימיות , במשמעות של הסתכלות על זמנים קשים ועל אסונות כביכול כעל אירועים שהתרחשו בעבר , ואשר יפנו את מקומם לזמנים טובים יותר . ומאידך גיסא , התייחסות להצלחה בזמנית וחולפת ולאו דווקא כ"פתרון הטוב . "ביותר משמעות נוספת של תפיסה משפחתית זו קשורה למקומו של הפרט כאדם ולקבלתו ללא תנאי , בד בבד עם מתן עידוד מלא לביטוי דעות אישיות ועם נכונות לעמוד עליהן ולחיות על פיהן . תפיסה זו נעוצה גם ברחישת כבוד כלפי הזולת והכרה בזכותו להיות שונה , דבר שאינו יכול , לדעתי , להתקיים על רציונליות בלבד , אלא דורש בסיס של חיבה או אהבה . ביטוי לתפיסה זאת ניתן לראות במטפורה שאימצתי מאוחר יותר לתפקידי כמחנכת , של "האיכר הזורע עם , "הרוח מטפורה המביאה בחשבון שחלק מהזרעים ינבטו בבוא העת , וחלקם - מאוחר יותר או כלל לא . תפיסה זו שונה בתכלית מתפיסת החינוך כתהליך של מניפולציה ושליטה . בישראל , שבה מתרחש סיפורי , "שינוי" הוא , כידוע , תופעה מתמדת , כמו האוויר שאותו אנו נושמים : שינוי בסביבה הטבעית מביצה ומדבר לגן פורח ; הפיכתה של הסביבה האנושית ממהגרים עקורים מארצות שונות לאזרחים מבוססים בעלי זכויות מלאות . נפל בחלקי להיוולד ולחיות בתקופה שאירועים אלה התרחשו , ואני מאמינה שספגתי את הקצב הדינמי של התקופה המודרנית , כמו גם את הפיכתה של חברה אינטימית ומוניסטית למציאות רב-עדתית ופלורליסטית . למותר לציין ששינוי בחינוך אינו סוגיה מקומית אלא תופעה כלל-עולמית . ניעותם של אנשים מעבר לגבולות לאומיים , תרבותיים וגיאוגרפיים יוצרת סביבות חברתיות הטרוגניות ומעברים מרחיקי לכת בעולם כולו . אנו עדים להיסטים דרמטיים מחברות חד-תרבותיות לחברות רב-תרבותיות ופלורליסטיות . בהתאם , צריך גם החינוך של הפרט כמו גם של ארגונים לומדים להשתנות ולהפוך לתהליך הנמשך לכל אורך החיים . הכוונה לתהליך מתמשך של השתתפות פעילה בשיח , ולא של רכישת ידע גרידא . את שורשיו של רעיון החשיבה האקולוגית ניתן למצוא בנוף זה ; חשיבה אקולוגית פירושה קשר דיאלקטי בין הפרט לקבוצת ההתייחסות שלו , יחסי הגומלין בין האדם , התרבות והאמונות הבסיסיות שלו לבין הקהילה שלו . לתפיסה זו השלכות מרחיקות לכת על הפרט : כבני אדם יש לנו היכולת לברוא מחדש את עולמנו , להבנות מחדש את החברה ואת התרבות שלנו , המהווים גם את התשתית לזהותם . את זהותי כמורה ניתן לאתר עוד בתקופת הכשרתי להוראה , עת ביקרתי באין ספור פעילויות כיתתיות , בעיקר בשיעורי מדע . התצפיות על מגוון

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר