תוכן עניינים

עמוד:7

ניתוח מקרה שלישי : בניית תכנית ליבה ן 178 חשיבה אקולוגית 162 סרק ח - התוצר הסופי או תארריית המעשה החינוכי 167 כיצד נהפוך א / 7 החשיבה האקולוגית לפילוסופיית חיים 197 , : ? דוגמה ראשונה 200 דוגמה שנייה 202 , מימוש החשיבה האקולוגית הלכה למעשה 205 סרק ט השיבה אקולוגית : גישה חדשה להכשרת מורים 207 עקרונות לתכנית ההכשרה 208 עיקרון ראשון ; ההוראה היא עיסוק רפלקסיבי 208 עיקרון שני : ביטול החלוקה הקרטזית בין תאוריה למעשה 206 עיקרון שלישי : תפיסה דינמית של המציאות הודניכית המכתיבה פתיחות ונכונות לשינוי 209 עיקרון רביעי : המורה הוא נ 0 לומד 210 עיקרון חמישי : תפיסת Wf הספר כמערכת פתוחה 210 עיקרון שישי : חינוך כ'יפילוםופית חיים" 211 תכנית ההכשרה הנובעת מעקרונות אלו 212 שותפות בין בית הספר לאקדמיה ; מודלים שונים 214 , ביבליוגרפיה 217 „„ * .... « .. * «

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר