תוכן עניינים

עמוד:6

כלי הערכה ושיטות הערכת 93 ממצאים עיקריים 95 ,.,. פענוח הממצאים 103 הערכה בית ספרית כדיאלוג 105 שותפות כתהליך התפתחות דינמי 107 תפקידנו כמעריכים בסביבה שיתופית 106 אחרית דבר השלב האחרון בשותפות 110 נספח 113 , 1 נספח 114 2 פרק ה שיתוף פעולה כאמצעי ליצירת "קהיליית לומדים" 115 שינוי בית ספרי 117 הפרויקט של בית הספר המקיף-קהילתי 119 תהליך הלמידה בצוות התעשייה 121 מודל כפול לשינוי תפיסתי 126 הפעלת תכנית הלימודים החדשה 126 השינוי התפיסתי של המורים 130 רפלקסיה עצמית או המטה-למידה שלי 132 0 דק ו '' - קהלליית לומדים" כמדיום לפיתוח מוייס להיות לומדים 135 מט'ס - פרויקם לאומי 137 יצירת הקבוצה 138 המסגרת של פרויקט מט"ס 140 שינוי תפיסתי 140 ניתוח השיח הקבוצתי 141 מוטיב ראשון ; המדבר 141 מוסיב שני : חפיסת המשתתפים את תפקידם 144 ניתוח השיח על פי מעגלי למידה של ניהקר פעולה 145 מעגל הלמידה הראשון 146 מעגל הלמידה השני 148 מעגל הלמידה השלישי 149 מעגל הלמידה הרביעי 151 מעגל הלמידה החמישי 152 קהיליית הלומדים כמדיוס להבניית ידע 156 ההישגים העיקריים של הפרויקט 163 פרק ז - חשיבה אקולוגית 165 ניתוח מקרה ראשון : מערכת עירונית 166 ניתוח מקרה שני : הערכת יחידת חלימוד של פרויקט מט"ם 173 מעקב אחר תהליך הלמידה של הקבוצה 174

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר