תוכן

מתוך:  > השמאים > תוכן

עמוד:5

תוכן פתח דבר 7 תודות 11 פרק 1 הקדמה - הבדלי אישיות וחקר ההלכה 15 פרק 2 השמאי - תכונות ומאפיינים על פי ניתוח מקורות 28 פרק 3 רקע מדעי - סגנון אישיות וקוגניציה 94 פרק 4 העמדה השמאית והשתקפותה המובלעת בהלכה קווי אישיות ודפוס מחשבה של השמאי 118 פרק 5 השמאים שאחרי שמאי 134 פרק 6 בית הלל ובית שמאי - דור ההמשך 217 פרק 7 סיכום : בית שמאי - הלכה , אידיאולוגיה ואישיות 242 נספח המחקר הנוכחי בפרספקטיבה רב תחומית 251 הערות 267

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר