השמאים

מתוך:  > השמאים

עמוד:4

Azgad Gold The School of Shammai Personality , Philosophy and Halakh !) עזגד גולד השמאים אישיות , פילוסופיה והלכה עריכה לשונית : הילה אונא עיצוב העטיפה : עדי עיצובים לוחות : ישראלים הדפסת עטיפה : וליגרף בע"מ הפקה : טפר בע"מ אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בבל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני , או אחר - כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . All Rights Reserved < 0 2011 Miskal - Yedioth Ahronoth Books and Chemed Books | P . O . B . 53494 , Tel-Aviv , 61534 Israel כל הזכויות שמורות 2011 0 למשכל - הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד ת"ד , 53494 תל אביב E-mail : info @ ybook . co . il | 61534 | ISBN 978-965-545-120-7 T ) TO | 362-4229 TipXOT נדפס בישראל Printed in Israel 2011

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר