פתח דבר

עמוד:10

ובערי השדה והשכונות , במלל ובמעשה . בכולם פעמה רוח אחת , והיא הרצון לעיין מחדש במסורות העבר ולהציע מחשבות , תפיסות , שאיפות וערכים היונקים מהם . על שאלות של צדק ואחריות חברתית - כיצד ? מן המבוא לספר , מעשה ידיה של חברת המערכת ד"ר דהאן כלב , עולות בבירור השאלות המנסרות בעוצמה רבה בחללו של העולם החברתי המקיף אותנו : השוויון והצדק , מתן הזדמנות זהה וחובת הכרת הטוב , חמלה צדקה וחסד , סוגי המנהיגות הראויה , מעמד התא המשפחתי כחלק מן החברה והעמידה אל מול משברי החיים , של הפרט ושל הכלל גם יחד , הלמדנות האליטיסטית והגופניות הבוטה ובעלת העוצמה בבואן במגע עם האחר והאחרת , בוחנות ורדיפת שלום ופשרה ועוד כיוצא בזה . נושאים אלו ודומיהם נשתרגו אל תוך העולם המשתקף במקורות העבר בידי אנשים שדעתם ונטיות לבם משכו אותם לעסוק בהם , והיו לאחד . על סוגיות של מגדר - כיצד ? לא די בכך שרוב הכותבות הן נשים , ולא די בזה שכל הנושאים שהספר דן בהם מתקשרים אל הדמויות המקראיות הנשיות , בספר זה יש הרבה יותר מכך . הוא מבקש לעסוק בנשים הקדומות , שהן לדעת אחרים נשים מיתולוגיות או מיתיות , כבנשים של ממש , בשר ודם , נשים אמיתיות ( או כשמו של הספר : א מיתיות , היינו מי שאינן מיתיות , ( על מחשבתן , הווייתן הגופנית ופועלן כפרט וכחלק ממעגלי חברה הולכים וגדלים . גם כאן ראוי להפנות את הקוראות והקוראים אל המבוא של ד"ר דהאן כלב , המפרט את הנושאים העומדים במרכז העיסוק המגדרי של ימינו , ממיין אותם וקושר בינם ובין סוגיות של צדק ואחריות חברתית . ספר זה בא אפוא לתת פתחון פה לכותבות ולכותבים שעניין להם בשאלות של מגדר משהן נבחנות בזיקתן אל סוגיות של חברה , אגב קישורן אל מסורת העבר שעניינה נשות המקרא וספרות האגדה . המשימה שהוטלה על כל הכותבים והכותבות בספר זה הייתה זהה : לשלב ככל האפשר בין מסורת העבר וסוגיות ההווה , אך לא דרשנו כסות אחידה שתחתיה ייעשה כל זאת , ומכאן גיוונו הגדול של הספר . תקוותנו כי הקוראים והקוראות בו יחוו ולו משהו ממה שחוותה המערכת כאשר גילתה לשמחתה כי המשימה אפשרית היא , וכי אכן אפשר לקשר רחוקים ולמזגם באופן מרשים .

משכל (ידעות  ספרים)

ממזרח שמש - מסורת של אחריות חברתית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר