אהבת עולם אהבתיך קריאה חדשה בשיר השירים

עמוד:7

כה אמר יהוה מצא חן במךבר DJ ? שךיךי חךב הלון / . ישראל . מרחוק יהוה נךאה לי ואהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך חסד . עוד אבנך ונבנית ב : תולת ישךאל עוד תעדי ת 3 יך וןצאת במחול משחקים . עוד תטעי כרמים בהרי שמרון נטעו נטעים וחללו . כי יש יום קךאו נצרים בהר אפךים קומו ונעלה ציון אל יהוה אלהינו . ירמיהו ל"א , א-ד משכני אחריך נרוצה ( שיר השירים א / ד , ( זו היא כנסת ישראל שהיא נמשכת והולכת אחר בעלה , שנאמר מךחוק ה' נראה לי ואהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך חסד , לא נאמר אהבה רבה אלא אהבת עולם , ושמא תאמר אהבה שאהב הקב"ה אהבת שלש שנים היא , או אהבת עשר שנים היא , או אהבת מאה שנים היא , אינה אלא אהבה לעולם ולעולמי עולמים , לכך נאמר ואהבת עולם אהבתיך אליהו רבה t

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר