אהבת עולם אהבתיך קריאה חדשה בשיר השירים

עמוד:4

Elie Assis The Infinity of Love in the Song of Songs A Literary Analysis All Rights Reserved © 2009 Miskal - Yedioth Ahronoth Books and Chemed Books P . O . B . 53494 , Tel-Aviv , 61534 Israel כל הזכויות שמורות 2009 © למשכל - הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד ת"ד , 53494 תל אביב 61534 E-mail : info @ ybook . co . il אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני , או אחר - כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . עורך אחראי : רב איכנולד עיצוב העטיפה : עדי עיצובים על העטיפה : מגזרת נייר - חנה פלק עריכה לשונית : קרן גליקליך לוחות : ישראליט הדפסת עטיפה : וליגרף בע"מ הפקה : טפר בע"מ דאנאקוד 362-3886 מסת"ב ISBN 978-965-482-872-7 נדפס בישראל Printed in Israel 2009

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר