פרק 1 הרציונל של סביבת למידה מקוונת

עמוד:13

ו \ יקרי החזון של שילוב טכנולוגיה בחינוך לאור נתונים אלה ניתן להציע קווים מנחים לחזון של שילוב סביבת למידה מקוונת בחינוך בכלל . הרציונל הוא הנגשת הלימודים של בני דור הרשת בסביבה הטבעית להם - הסביבה המקוונת . נעסוק אפוא בסביבה מקוונת לא בצורה ישירה , שכן נוהגים לרתום אליו , כחלק בלתי נפרד וכתנאי הכרחי , את הלמידה הנכספת - אותה למידה אוטופית של לומד אידאלי . החזון יעסוק דווקא בנקודת המוצא שבה הרלוונטיות של בתי הספר בעיני הבוגרים קטנה בכשליש תוך שני עשורים , ואילו השימוש שלהם במרבית הזמן הפנוי בסביבה מקוונת עולה בקצב מהיר מאוד : מאפס בראשית שנות השמונים לרוב מוחלט של בני הנוער בארצות המערב בתחילת שנות האלפיים ( מזרחי ואחרים , , ( 2005 ומשם בקצב חלחול מדהים גם לשאר מדינות העולם . מכאן עולה אפוא השאלה : כיצד השתנו הנחיצות והרלוונטיות של בית הספר בעיני הלומדים בו ? עלייה דרסטית , לפחות לערכים המדידים שהיו 983-ב ו , מהווה תשובה מספקת . תנאי הכרחי לעלייה ברלוונטיות בתי הספר הוא כאמור : שילוב מידי , נחוש , חסר פשרות והיסוסים של הסביבה המקוונת בקרב הלומדים כאמצעי נוסף ללמידה . אין לצפות ששימוש מסיבי ונחוש בסביבה מקוונת בבית הספר יבוא לבדו ללא פעילויות נוספות לעליית הרלוונטיות של מערכת החינוך ללומדים בה , אך ודאי שהוא גורם הכרחי ומרכזי בהגשמת ייעוד זה . איור . 2 ייעוד השילוב של סביבת למידה מקוונת : החזרת הרלוונטיות של בית הספר

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר