פרק 1 הרציונל של סביבת למידה מקוונת

עמוד:12

אמנם אין בידינו נתונים באשר למחקר כמותי זה מעבר לשנת , 2000 אך בהחלט ניתן להניח שכיום המצב גרוע יותר . אם כן נמצא שתוך שני עשורים חל כרסום ברלוונטיות של בית הספר בעיני הלומדים בו בכשליש . במקביל לכרסום זה ניתן להצביע על שימוש הולך וגובר בסביבה המקוונת בקרב בני הנוער , דור הרשת , בהיבטים רבים המקיפים את כל אורח חייהם . זאת כאשר השימוש בסביבה זו בבית הספר עודנו זניח . גם כאן ניתן להצביע באופן כמותי , לא רק איכותי , על עליית השימוש בסביבה מקוונת בפרמטרים רבים , כגון : היקף השימוש באינטרנט , שימוש אישי בדואר אלקטרוני , שימוש בתוכנת מסרים מידיים ברשת , עיון באתרים ייעודיים , שימוש באמצעות תקשורת במסרים מידיים בסלולר והתקנים ניידים אחרים , שימוש בפס רחב ועוד . . 3 החל 998-מ ו קצב עליית השימוש באינטרנט עומד על 20 ° / 0 בכל שנה , ובשנים האחרונות קצב זה מתאזן עם תופעת הניתוק של מבוגרים מהרשת . 2000-מ עד 2005 עלה השימוש ברשת בקרב בני הנוער בארצות הברית , 50 % -בכ והוא עומד כיום על 90 % -כ ויותר של בני הנוער . ( Fox & Madden , 2005 ; OECD , 2006 ) כיום בישראל יותר משני שלישים מבתי האב מחוברים לאינטרנט רחב סרט , ובראשם בני הנוער המשתמשים בסביבה מקוונת . ( מזרחי , בר , חצרנוב ואורון , . ( 2005 . 4 החל 995-מ ו עד 2005 עלה נפח הדואר האלקטרוני פי עשרה . בהערכות זהירות , עד 2008 הוא יעלה פי חמישה מהיום . כלומר , מדובר בעלייה פי 50 תוך 15 שנה . איור . 1 כרסום ברלוונטיות של בתי הספר בעיני הלומדים בו בכיתה יב , בשנים 2000-1983 ( הנתונים National Center for Education "pnn . ( Statistic , 2002

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר