מבוא

עמוד:6

בסקירה קצרה נוכל להבין אתגר זה : בראשית הדרך של שימוש המחשב בהוראה ( אמצע המאה ( 20-ה תלו בו ציפיות לשדרוג ניכר של איכות החינוך בפרט ושל החברה בכלל באמצעות מימוש "מכונת ההוראה" של סקינר . רעיונו עורר תקוות לנס חינוכי באמצעות המחשב בהשקעה נמוכה . בהמשך שונו מעט הציפיות למושגים מודרניים ועדכניים יותר , כמו "טכנולוגיה קוגניטיבית " , אך האוטופיה המודרנית המתארת החברה איכותית יותר , שאנשיה משתכללים באמצעות טכנולוגיה - נותרה בעינה . באופן מעשי מדובר בחפיץ ( גאדג ' ט ) טכנולוגי אישי וקבוצתי , שהוא מערכת ממוחשבת המחוברת באמצעות תקשורת ברשת לחפיצים ( גאדג ' טים ) האחרים המצויים ומאפשרת נגישות למידע : לעריכתו , להפקתו , לשמירתו ולשידורו כמידע חדש לשימושו של כל החפץ בכך . השינויים בשיטות ההוראה והלמידה בעידן הטכנולוגי הפוסט-מודרני היו אמורים לתת מענה גם לשילוב סביבת הלמידה המקוונת באורח החיים השוטף הבית ספרי . אך עם חלוף הזמן , כשהטכנולוגיה הולכת ומתבססת בשימוש האישי והמוסדי , מסתבר ששינויים אלה נשארים על פני השטח ברמה אופנתית-הצהרתית ואינם מספקים מענה ליישום אמיתי . היערכות בית הספר לשילוב סביבה מקוונת בהוראה ובלמידה היא אתגר המממש הלכה למעשה בית ספר שבו מתקיימות פעילויות הוראה ולמידה מקוונות , כחלק מסדר היום הפדגוגי-ארגוני . מכאן ואילך נכנה בית ספר המתנהל באופן זה "בית ספר , "מקוון תוך הדגשה שאין מדובר בבית ספר של "הוראה מרחוק " או "וירטואלי , " אלא בבית ספר כפי שהוא מוכר כיום ( בהבדל שהוא מבצע את ההתנהלות הארגונית והפדגוגית באמצעות סביבה מקוונת . ( נראה שסביבת לימודים מקוונת בבית הספר היא כורח המציאות . לומדיה נהנים מערך מוסף גבוה כחברה וביחידים . אך ככל סביבת למידה יש להכירה היטב ולשלבה כך שמערכת החינוך תיתרם משילוב זה באופן המיטבי . . 2 הפסיכולוג Burrhus Frederic Skinner פרסם בסוף שנות החמישים של המאה הקודמת את רעיון "מכונת ההוראה " המלמדת את התלמיד צעד אחר צעד . ( "Bit by bit" ) כיצד ללמוד פי שניים בהשוואה לאותו פרק זמן בכיתה סטנדרטית . . 3 להרחבת המושג "טכנולוגיה קוגניטיבית " ראו פרק , 8 סעיף "מגבלות למידה שיתופית . "מקוונת

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר