המחיר של סין המחיר האמיתי של היתרון התחרותי הסיני

עמוד:6

לבקשת אחדים מהאנשים הנזכרים בספר הזה שינתה המחברת את שמותיהם , ובמקרים מסוימים השמיטה פרטים מזהים .

הקיבוץ המאוחד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר