תוכן העניינים

עמוד:3

תוכן העניינים 7 דן בהט / חקירת ירושלים מאז איחודה ( מבוא ) 17 אלון דה גרוט / סיור בעיר דוד 34 הלל גבע / אתרים ארכיאולוגיים ברובע היהודי 58 רמי יזרעאל / סיור בקארדו 64 יואל בר-דור / טיילת גגות מרכז השווקים 66 א . ש . / המצודה ( מבוא ) 69 הלל גב ע / המצודה מראשיתה ועד לתקופה העותימאנית 71 א . ש . / המצודה מהתקופה העות מנית ועד ימינו 78 בצלאל עמיקם ואלי שילר / טיילת החומות 86 מנחם מגן / שער שכם 95 מאיר בן דב / סיור בחפירות הר הבית 101 מאיר בן דב / "גן השלום" לאורך החומה הדרומית 105 רמי יזרעאל / סיור לאורך הקו העירוני 112 אריה יצחקי / האנדרטות למשחרי ירושלים 117 רנה גלעד / מוזיאון עמדת תורגימן 123 אבי לבסקי / אתרי ירושלים - מידע שימושי למסייר

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר