מבוא

עמוד:10

את דבריו של ישו ושיננו אותם , גם אם לא תמיד עמדו על משמעותם , ועיקרי הדברים שבאוונגליונים נרשמו מפיהם . מקומות אחדים באזור הכנרת מנציחים את השליחים ופועלם , ובראשם "כנסיית הבכורה" במקום שישו הופיע לפני תלמידיו לאחר קומו לתחיה , והעניק לפטרוס את הבכורה . חשובים לא פחות ביתו של פטרוס בכפר נחום , הנחשב למקום ההתכנסות הראשון של המאמינים וההר שמצפוךמערב לכפר נחום , במקום שישו בחר , לפי אחת המסורות , את 12 השליחים ( כנסיית 12 השליחים היוונית אורתודוכסית . ( לכך ראוי כמובן להוסיף את הכנרת עצמה שהיתה גיא חזיון לפועלם של ישו והשליחים . רוב השליחים היו דייגים שפרנסתם היתה על הימה ועולם המושגים שלהם היה קשור לספנות ודייג . אין תימה שרבים מהתאורים באוונגליונים העוסקים באזור מתארים שייט ודייג בכנרת מוטיבים שהיו לימים נפוצים בדת , באמנות ובסימבוליקה הנוצרית . ' באזור הכנרת חולל ישו מעשי נסים רבים ונשא דרשות באזני אלפי המאמינים שנהו אחריו והצלחתו הגיעה לשיאה . דרשותיו , שנאמרו בעל פה , היו מתובלים במימרות ובמשלים והוא נמנע מדברי פלפול ודרש . הדברים נאמרו בעוצמה ועם זאת בשפה פשוטה וברורה . לא בכדי נאמר : "וישתוממו העם על תורתו , כי היה מלמדם כבעל גבורה ולא כסופרים" ( מרק' א , כב והשווה ; מתי ז , כט ; לוק' ד , לב . ( חשיבות מיוחדת נודעת ל"דרשת ההר" שהיא כעין סיכום לתורתו המוסרית של ישו . במרכזה — הבטחת מלכות השמיים וישועה לכל המצטרפים אליו והתייחסות סלחנית ופייסנית כלפי אויבים . ההולכים אחריו היו ברובם פשוטי עם , עניים וקשי יום , חולים ונדכאים , שמצוקתם לא זכתה מעולם לאוזן קשבת . אותם המונים הועלו על נס על ידי ישו שהבטיחם שרק הם , העניים והנרדפים יזכו לגאולה ול"מלכות השמיים" ששעריהם נעולים בפני העשירים והמשכילים . כל זאת בתנאי שיענו לדרישותיו הדתיות והמוסריות של ישו וינהגו לפיהן . יותר מאשר בכל מקום אחר , פעילותו של ישו באזור הכנרת רצופה במעשי נסים , כמקובל במסורת היהודית , שבימי הגאולה באחרית הימים יתרחשו מעשי נסים לרוב . מיוחד לנסים אלו , שהתנאי לקיומם הוא האמונה הדתית הצרופה ולא העשיה המאגית ( מרק ב , א-יב . ( עיקר הנפלאות שחולל ישו היו ריפוי חולים שנהו אליו מקרוב ומרחוק , חולי גוף וחולי נפש , שהיו מרובים במיוחד בגליל שבע המלחמות והמרידות . ואמנם רוב המקומות הקדושים לנוצרים מסביב לכנרת , ובכנרת עצמה , מנציחים את מעשי הנסים שחולל ישו . פועלו של ישו סביב הכנרת , והנסים שחולל , תוארו לא אחת באמנות הנוצרית . היצירה הידועה ביותר היא אולי ציור "נס הדיג" ( לוק ה ח-יא ) של הצייר האיטלקי הנודע רפאל ( ראה עטיפה . ( בין הנושאים האחרים שזכו לתאורים אמנותיים : הקריאה לשליחים הראשונים ; גובה המסים בכפר נחום ( מתי יז , כד-כז ;( דרשת ,-ההר המסיבה בביתו של המוכס לוי בן חלפי ( מרק' ב , יד-יז ;( ישו סועד עם תלמידיו בהופעתו השלישית לאחר קומו ( יוח' כא , א-יד ;( ישו משקיט את הסערה בכנרת ( מתי ח , כג-כז ;( נס הלחם והדגים ; ישו מהלך על פני המים ( מתי יד , כב-כא ; כח-לג . ( בנושא זה , שהיה חביב על

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר