תוכן עניינים

עמוד:8

אתרים אחרים 92 קרני חיטין ; בית ,-ירח ,-וסיתאס תל הדר מנדל נון / הכנרת ודייגיה בברית החדשה 94 " בית העוגנים" — מוזיאון לתולדות הדיג בעין גב ( 113 ) רמי ערב / חפירות בית ציידא וחקירתה 15 ו חיים גורן / הפעילות הנוצרית לחופי הכנרת בזמן החדש 125 אסתי דבורל'עקי / נוצרים במרחצאות המרפא באזור הכנרת 153 שעות ביקור בכנסיות ובאתרים בעלי עניין לנוצרים מסביב לכנרת 142 המאמרים שבהם לא מצוין שם המחבר , נכתבו בידי אלי שילר , גבריאל ברקאי ורמי דגני .

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר