יצא לתרבות רעה

עמוד:4

Nurit Be ' eri Went Forth into Evil Courses Elisha Ben Abuya A 'her All Rights Reserved © 2007 Miskal - Yedioth Ahronoth Books and Chemed Books P . O . B . 53494 , Tel-Aviv , 61534 Israel כל הזכויות שמורות 2007 © למשכל - הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד ת"ד , 53494 תל אביב 61534 E-mail : 1 nfo @ ybook . co . 11 אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני , או אחר - כל חלל , שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמייל . עיצוב העטיפה : זהבה טפר על העטיפה : הדפס עץ עתיק עריכה לשונית : אלכס זהבי לוחות : ישראליט הדפסת עטיפה : וליגרף בע"מ הפקה : טפר בע"מ דאנאקוד 362-3349 מסת"ב ISBN 965-482-397-7 נדפס בישראל Printed in Israel 2011

משכל (ידעות  ספרים)


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר