הקדמה

עמוד:8

הפדגוגית של האוניברסיטה חאזרביג'נית . בשנת 1922 היה בין מייסדי חוג נוער ציוני , "קדימה" שלאחר מכן חיה לסניף "ברית הנוער חציוני , "הסוציאליסטי ופעל בשליחות תנועתו ב"חשומר . "הצעיר 1925-ב נאסר לראשונה בועידת השומר הצעיר בחרקוב , אך כעבור זמן קצר שוחרר בהיותו קטין . מאוחר יותר נאסר שוב , והוגלה לחוג הקוטב הצפוני . הוא עלה ארצה בינואר 1931 בגיל עשריס ושתים . הוא עבד כחקלאי כשומר וכמורה מחליף מתנדב בראשון-לציון . אחר-כך עבר לתלאביב , והיה פעיל בוועדת התרבות של מועצת פועלי תל-אביב . ( 1932 ) בתקופת האבטלה בסוף 1936 הוטל עליו להקים משרד רישום של מחוסרי עבודה . הוא הכניס סדרי רישום וחלוקת עבודה מקוריים , שנתקבלו כחלק מחוקת ההסתדרות ולאחר מכן של לשכות העבודה הכלליות מטעם הסוכנות היהודית . 1936-מ הרצח בפני פועלים והדריך בידיעת הארץ ובנושאים אחרים . 1938-מ ריכז ( בהתנדבות ) את הסמינריונים לידיעת הארץ שבהנהלת ברסלבי . בשנת 1938 הקים את החוג לידיעת הארץ בתל-אביב סביבתנו" ) , ( " הפועל עד חיום . הוא עמד בראש המדור לידיעת הארץ של ההסתדרות , יסד את המכון לידיעת הארץ ע"ש אבשלום , הורה בו וניהל אותו במשך שנים ארוכות , ועומד בראשו עד חיום . במסגרת החוג לידיעת הארץ בתל-אביב התחיל לאסוף כלי עבודה וכלי בית מסורתיים מאזור החוף , שהיו ליסוד של תערוכות "סביבתנו" ומחם התפתח ' ' בית , "סביבתנו מוזיאון קטן שחוקם בכספי חברי החוג ועל בסיס התנדבותי . בשנת 1954 הועבר המוזיאון לרשות מכון אבשלום ושימש יסוד לאוספי "אדם ועמלו - '' תצוגה מתמדת של כלי עבודה ומתקני הייצור מטעם ההסתדרות ( במסגרתה סודרו 30 תערוכות זמניות אודות דרכי ייצור וכלי ייצור . ( בשנת 1973 הועברה התצוגה "אדם ועמלו '' לרשות מוזיאון הארץ . 1955-ב נתקבל אביצור כתלמיד מחקר בחוג לגיאוגרפיה של האוניברסיטה העברית 1959-וב קיבל תואר דוקטור לפילוסופיה על עבודתו בחקר תולדות ניצול כוח המים בארץ-ישראל . הוא ערך מחקרים אודות תולדות דרכי הייצור בארץ , 1969-וב הוזמן להורות כמורה מן החוץ בחוג לגיאוגרפיה של אוניברסיטת תל-אביב וממשיך להורות בה באופן חלקי בדרגת פרופסור עד חיום . כמו כן הוא משמש כיועץ בוועדות ממשלתיות ואחרות בעניינים הקשורים בחינוך , בשימור ובידיעת הארץ . בשנים האחרונות מקדיש פרופ' אביצור חלק ניכר מזמנו ל"ארכיאולוגיח : "תעשייתית חקר תולדותיהם ושרידיהם של מיתקני הייצור , רובם מראשית ההתיישבות העברית החדשה בארץ . אביצור פרסם 14 ספרים וספרים נוספים נמצאים בהתקנה לדפוס . רשימת פרסומיו כוללת למעלה 500-מ ערכים ( ר' רשימה בסוף . ( הישגיו זיכוחו בהכרח בינלאומית ובפרסים רבים וביניהם "פרס מרץ , ( 1958 ) '' "י . בן צבי" ( 1967 ) ו"פרס ישראל" . ( 1977 ) לאחרונה נחוג יובלו השמונים ב"מכון אבשלום" בהשתתפות מאות מתלמידיו . יש על כן בקובץ זח , כדי לשמש מחווה צנועה לפועלו . לבסוף נציין , שהמאמרים הכלולים בקובץ זה נכתבו במשך תקופה המשתרעת על יותר משלושים שנח . חם נערכו לפי גישתם , השגותיהם וטעמם של עורכים שונים לפי הכתיב והעברית של אותם ימים . מאחר שכל המאמרים פרט לראשון , חם מאמרים מצולמים , הצורח והכתיב אינם אחידים . סדר המאמרים אינו כרונולוגי , אלא נושאי והובא לפי שיקולינו תוך שוויתרנו במרבית המקרים על האיורים . ירושלים , ניסן תשמ"ח יואב רגב ואלי שילר אפריל , 1988

הוצאת ספרים אריאל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר