מבוא

עמוד:13

הפשט אשר לא יכזב אף על פי שיש בהן נסתר . כן הדבר הזה' כי פתח לנו החכם ע"ה שערים מצויינים בחכמת האמת ומתוכם יוכל כל ירא ה' וחרד על דבריו ליכנס לטרקלין ... אמנם כי כאשר גבהו דרכי הפרדס מן הקמחי כן גבהו דרכי האר '' י ז"ל מדרכי הספר הזה . ואל תתמהו כי גם בספר אילימה להחכם ע"ה גם בלימודי האר '' י ז"ל יש לכל אחד מהם שיטות עמוקות זו מזו עד להפליא ... וכשם שהוא אסור ונמנע לצרף ולערבב פשטי הקמחי עם הפרדס ... כך אסור ונמנע לצרף ולערבב חכמת האר"י ז"ל לא מניה ולא מקצתיה עם הספר הזה וכל . 'דכוותיה עיוניו של רמ"ק הם , לפי דברי הרמ"ע , במדרגת 'עולם הבלימה' בלבד , וכדי להיכנס למדרגה זו אין טוב מס' פרדס רמונים , ו'אין ספק שגם זו דרך ישרה ... והיא מכלל חכמת האמת דרכו בה רוב המקובלים אשר היו לפנינו שהגיעו דבריהם . 'אלינו לא כאן המקום לדון בשאלה המסובכת של היחס בין קבלת רמ"ק לקבלת האר"י . האר"י יכול היה לשמוע תורה מפי רמ"ק רק במשך זמן קצר מאוד" כי רמ"ק נפטר חודשים אחדים לאחר שבא האר"י לצפת . הסיבות ההיסטוריות לנצחונה של קבלת האר"י על זו של רמ"ק נובעות מן ההבדלים הגדולים שבין שתי השיטות , הן מבחינת התוכן והן מבחינת הצורה . טעם עיקרי לכוחה העדיף של קבלת האר"י . שכולה סובבת על הציר של גלות וגאולה , ואילו בשיטתו של רמ"ק אין בעיות הגאולה תופסות מקום חשוב . הדורות שלאחר גירוש ספרד היו זקוקים לתורה , שתסביר להם פשר גורלם המר ותורה להם את הדרן לגאולה . גם הדרך השונה מאוד בטיפול בבעיית הרע נודעת לה חשיבות לעניין זה . כפי שנראה להלן , בעיה זו אינה תופסת מקום מרכזי בשיטת רמ"ק , שהרי לפי שיטה זו אין לרע עצמו מעמד כה ריאלי במציאות , כמו שמודגש בקבלת האר"י . בעניין זה התקרב האר"י יותר מרמ"ק לצרכים הפסיכולוגיים וההיסטוריים של היהודי באותה תקופה . בקבלת האר"י הובאה לפני היהודים בשורה חדשה , ואילו קבלת רמ"ק לא היתד . אלא סיכום של התורות הישנות . אבל אין ספק שרמ"ק הוא גדול המקובלים השיטתיים , אם כי נסיונות לסיסטמטיזאציה של הקבלה נעשו גם לפניו ( למשל , בס' עבודת הקודש לר' מאיר אבן גבאי . ( שום מקובל לא הגיע לכוחו של רמ"ק בבניית שיטה ספקולאטיבית אחת מן הרעיונות השונים של הקבלה . שיטה זו , הערוכה בעמקות מחשבה ובבהירות םגנון נדירים , יש בר . משום םינתיזה של הזרמים , המנוגדים לעתים , של המחשבה המיסטית בישראל במשך שלוש מאות שגה .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר