מבוא

עמוד:10

ר' חיים יוסף אזולאי ( החיד"א ) בשם ר' שלמר . שלימל , ע''שהרמ מפאנו 'הזיל אלף זהובים אדומים מכיסו לאלמנת מהר"מ קורדוביר"ו בעד שהשאילה להעתיק ספר א 1 ר יקר שחיבר הרב ע"ה פי' הזהר , מלבד הוצאות הסופרים והנייר . ופה צפת הוגד לי שמלבד האלף ששלח לאלמנה הרבנית שלח כ' זהובים אדומים למהרר"י קארו ועשרים לטהר '' ר שלמה ועשרה למהר"ם אלשיך למען ימליצו בעדו' ( שם הגדולים ערר אור יקר . ( כתב היד כולו נמצא במודינה , ותיאור מפורט שלו מובא על ידי טולומן יונה בעיתון , 'משה' שיצא בקורפו במאה שעברה ( שנת , 1879 כרך שני , חוברת ד . ( כתב היד כולל 16 ' כרכים מניר פוליו המחזיקים 5634 דף שהם 11268 עמוד המקיפים פירוש על חלקי הזוהר , כמו ספר יצירד (!) . זוהר , תיקונים , רעיא מהימנא , שתי האידרות , ספרא דצניעותא , זוהר שיר השירים , ועל רות ועל איכה וכו' . "וכו הספר נשאר רובו בכתב יד עד היום הזה , אך חלקים ממנו נדפסו בפני עצמם : ספר 'שעור קומה' אינו אלא המבוא לפירוש האידרות שבזוהר , וגם ההקדמה לפירוש לזוהר על שיר השירים נדפסה בשנת תש"ה בשם המוטעה 'דרישות בעניני מלאכים' ( עיץ להלן פרק ראשון , הערה . ( 28 לאחרונה החלה בירושלים הדפסת הספר מתחילתו , ועד עתה יצאו שני כרכים מן הפירוש על החלק הראשון של הזוהר . ספרו השיטתי הראשון של רמ"ק הוא , כאמור , ס' פרדס רמונים . הספר מחולק לשלושים ושניים שערים ( כמנין ל"ב נתיבות חכמה , ( וכל שער מחולק לפרקים . תשעה עשר השערים הראשונים דנים בתורת האלוהות : ביחם שבין אין םוף והספירה הראשונה , בתהליך האצילות ובמבנה של מערכת הספירות ( שער טז דן גם בעולמות בריאה , יצירה ועשייה שמחוץ לעולם האצילות . ( השערים כ-כג , התופסים חלק ניכר במפר , מפרשים את הסימבוליקה הקבלית ומשמשים כעין מילון של המונחים שבקבלה . שער כד מוקדש לענייני ההיכלות העליונים , והשערים כה-כו דנים בכוחות הטומאה והסטרא אחרא . אחרי ארבעה שערים על המשמעות המיסטית של האותיות , הנקודות והטעמים , מסתיים הספר בשני שערים חשובים , שבהם מסכם הרמ"ק את תורת הנפש ותורת הכוונה שלו . ס' פרדס רמונים נפוץ במהרה ושמו יצא למרחקים . הרמ"ע מפאנו מספר ( בהקדמתו לסי פלח הרימון , ( שבאו אליו מפולין ומארצות אשכנז לשמוע על קבלת רמ"ק . בוונציה עצמה , מספר הרמ"ע , באו ראשי וזקני העיר 'לשמוע בלימודים הנחמדים האלה ושמו פניהם עלי לקרא באזניהם שמועה אחת בכל יום מספר פרדס . 'רמונים לשם הקלת הלימוד חיבר הרמ"ע את ם' פלח

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר