מבוא

עמוד:8

ורי שמואל אוזידא ( בעל 'מדרש שמואל' על 'פרקי , ( 'אבות ובעלי מוסר ופיוט קבליים כר' אליעזר אזיקרי ( בעל 'ספר ( 'חרדים ר' שלמה די וידאש ( בעל ' ראשית ( 'חכמה ור' שלמה אלקבץ ( מהבר 'לכה . ( 'דודי אולם ההשפעה הריחנית המכרעת של צפת באה מן הקבלה שנתפתחה כאן והגיעה לשיאה בתורותיהם של ר' משה ק 1 ר 1 ד 1 ביר 1 והאר"י , והיא שמילאה לאחר מבן תפקיד חשוב כל כך בתנועה השבתאית ובחסידות . מעמדה החשוב של הקבלה בצפת ניכר לא רק בכך , שנתחברו כאן ספריהם של מקובלים מובהקים כר' שלמת . אלקבץ , ר' אברהם גאלאנטי ור' שמואל גאליקי , אלא גם באווירתה , שבה היו שרויים אנשי הלכה , פרשנים ופייטנים , והיא שעיצבה את השקפת עולמם הדתית . המיזוג המיוחד בין העיסוק בתורת הנגלה ובתורת הנסתר בא לידי גילוי אופייני באישיותו של ר' יוסף קארו , שהוא מצד אחד איש ההלכת . הגדול , בעל 'שולחן , 'ערוך ומצד שני מקובל מובהק , בעל 'מגיד מישרים' * מעין יומן מיסטי שבו המחבר מספר על שיחותיו עם המשנה , שהופיעה לפניו בחזון בדמותו של 'מגיד' המגלה לו את סודות התורה ואף מוכיח אותו " בשבט מוסר . אחדות דומה אנו מוצאים גם באותו מרכז ראשון של הקבלה , בגיר 1 נה , באישיותו של הרמב"ן , שהוא גדול בהלכה ובקבלה כאחת . מזיגה מיוחדת זו , האופיינית לקבלה , היא בוודאי אחת הסיבות לכוחה החזק בתולדות . ישראל . בהשפעת הקבלה עלו בצפת מנהגים חדשים , שנתקבלו לאהר מכן בכל התפוצות ושנעשו חלק בלתי נפרד של החיים הדתיים ושל סדר התפילה . בצפת עצמה נוצר הווי דתי מיוחד , שהקיף גם פשוטי עם ; נתאגדו חבורות . ללימוד תורה ולתיקוני תשובה , והללו העלו את המתח הדתי של החיים בצפת . לדרגה שלא היתה כדוגמתה בקהילה אחרת בישראל באותה תקופה ( תיאור יפה של חיים אלה נתן לנו שלמה שכטר במאמרו על צפת במאה הט"ז , בקובץ . ( Studies in Judaism גדול המקובלים בצפת עד בואו של האר"י היה ר' משה בן יעקב ק 1 רד 1 ביר 1 ( רמ '' ק . ( רמ"ק נולד כנראה בשנת רם"ב . ( 1522 ) מקום הולדתו אינו ידוע לנו . על כל פנים , שמו מעיד על מוצאה הספרדי של משפחתו . כדרכם של המקובלים אין הוא מרבה לספר על עצמו , וידיעותינו בתולדות חייו הן מועטות . ידוע לנו שהיה תלמידו של ר' יוסף קאר 1 בהלכה ושר' שלמה אלקבץ ( שאת אחותו נשא לאשה ) היה מורו בקבלה ( על היחס בין שני מקובלים אלה נדון עוד להלן , ושם נראה כי אפשר שהתלמיד נעשה מורה לרבו . ( רמ"ק אינו ם & ורםם כאיש הלכה , אם כי היה דיין בצפת ואף ראש ישיבה בה , כפי שמספר

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר