מבוא על הספר וכיצד להשתמש בו

עמוד:10

ומבוכה ; בושה ; החשש לגעת בעניין הנתפס כ"מילה שלה מול מילה שלו" ו"לך תדע מה באמת קרה ; "שם החשדנות העמוקה כלפי עדויות על פגיעות מיניות ; החרדה לדעת "דברים כאלה" המאיימים על רבים י / וכמובן - הרבה דעות קדומות סטראוטיפיות ( כמו "מי שטוענת שנפגעה מינית הזמינה את זה ואחר כך . ( "מעלילה קשר השתיקה סביב פגיעות מיניות בכלל והטרדות מיניות בפרט החל להיסדק רק במחצית המאה העשרים . "הגל הפמיניסטי השני" שהתנחשל בחברות דוברות האנגלית ממחצית שנות השישים שם את הפגיעות המיניות "על ' . "המפה תנועה חברתית עממית זו טענה שאסור לראות במה שמתרחש מאחורי דלתיים סגורות של משפחות , של בסיסי צבא , של משרדים , עניין "פרטי" ולכן "מחוץ לתחום" של התערבות חברתית . היא הראתה שדווקא מאחורי דלתות סגורות מתרחשות פגיעותיהם הקשות של החזקים בחלשים מהם , לרוב של גברים בנשים ובילדים בני שני המינים . רבות מן הפגיעות הללו הן מגדריות ומיניות . התנועה הפמיניסטית טענה שמבחינת העניין הציבורי שיש לשוות להן , פגיעות אלה אינן "פרטיות" אלא " . "ציבוריות אסור להתעלם מהן בטענה שהן עניין "אישי" של הנוגעים בדבר , אלא יש להכיר בכך שהן , "פוליטיות" כלומר מגלמות יחסי כוח , ולכן מחייבות התערבות 2 להבטחת הצדק החברתי . הגדרת פגיעות מיניות כעניין "פרטי" ו"אישי" היא בעצם הפקרת הקרבנות ומתן לגיטימציה לפוגעים המנצלים לרעה את כוחם העודף . לכן , לפי גישה זו , חובה על החברה , המשפט ורשויות האכיפה להתגבר על אי הנעימות , הבושה ושלל הדעות הקדומות , לפרוץ את קשר השתיקה , לחשוף את הפגיעות ולמגר אותן . השתיקה משרתת את החזקים ואת הסדר החברתי שמגלם את האינטרסים שלהם ; החשיפה משרתת את קרבנותיהם ואת כלל ערכיה של החברה הנאורה , שבמרכזם צדק ושוויון אזרחי . מהפכה זו , שהיום טענותיה כבר כמעט מובנות מאליהן , הניבה פרות וסדקה את חומות השתיקה וההשתקה . דברים שבעבר נקברו בין ארבעה קירות - החלו לצאת החוצה , אל אוויר הזירה הציבורית וזעזעו אותה . דברים שבעבר איש לא היה מוכן לשמוע על אודותיהם או להאמין שיכול להיות שהתרחשו - הוכרו בדפוסי התנהגות מוכרים ואמינים . שוטרים ושוטרות עברו השתלמויות ; חוקים שונו ; שופטים ושופטות למדו להבין אירועים שבעבר לא נחשפו אליהם . הציבור נעשה ערני יותר והפנים את השינוי . כל זה קרה בעיקר בחברות דוברות האנגלית : ארצות הברית , קנדה , אנגליה , אוסטרליה . בישראל , הניסיונות הראשונים להביא את התוכנות אל הזירות הציבורית ' "הגל הפמיניסטי , "הראשון בראשית המאה העשרים , היה ליברלי באופיו , והניב את זכות ההצבעה לנשים בארצות האנגלו סקסיות . מכאן שתי הססמאות הפופולריות של הפמיניזם באותה תקופה : "הפרטי הוא , "ציבורי ו"האישי הוא . "פוליטי

הקיבוץ המאוחד

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר