מבוא על הספר וכיצד להשתמש בו

עמוד:9

מבוא על הספר וכיצד להשתמש בו פתיח הידעת שהחוק למניעת הטרדה מינית אוסר רק חמישה סוגים של הטרדה מינית , ושום התנהגות אחרת אינה הטרדה מינית אסורה ? הידעת שהחוק אוסר התנכלות הקשורה בהטרדה מינית , וקובע עונש חמור יותר להתנכלות כזו מאשר לעצם ההטרדה ? שהחוק מגן על גברים ונשים באופן זהה ? שהוא חל על כל שני בני אדם בכל מקום ובכל זמן , ולא רק במקום העבודה ? הידעת שהאיסור על הטרדה מינית חל גם בתוך המשפחה , בבית , ובין בני המשפחה ? שמי שנפגעה מהטרדה מינית אינה חייבת לפנות למשטרה , אלא רשאית לתבוע מן המטריד פיצויים , על פי בחירתה ? הידעת שאוניברסיטה או מכללה אחראית להטרדה המינית שסטודנט אחד מטריד סטודנט אחר ? שכל אדם רשאי להתלונן במקום עבודה שאחד מעובדיו הטריד אותו מינית ? בשונה מחוקים ספציפיים , שרק אנשי מקצוע נתקלים בהם וחייבים להכירם , החוק למניעת הטרדה מינית חל על כל אדם בכל מגעיו עם כל הסובבים אותו . הוא קובע את הגבול בין המותר והאסור ביחסי אנוש בכל מקום עבודה בארץ , ואת חובותיו של כל מעביד כלפי עובדיו וכל מי שבא במגע עמם . לכן על כל אדם ועל כל מעביד בישראל להכיר את הוראות החוק , להבינן ולהפנימן . רבות מהוראותיו של החוק אינן מוכרות מספיק לציבור הרחב ולא למקומות העבודה . ספר זה מציג אותן בשיטתיות וממחיש אותן בדוגמאות רבות . רקע תאורטי והיסטורי : מהפכת המודעות לפגיעות מיניות אחד ההבדלים הבולטים בין ישראל של המאה העשרים וישראל של ראשית המאה העשרים ואחת הוא העניין הציבורי בפגיעות מיניות בכלל וכהטרדה מינית בפרט . בעשור הראשון של המאה העשרים ואחת כמעט שלא עובר יום בלי דיווח תקשורתי כלשהו על פגיעה מינית : במסגרת המשפחה , במהלך בילוי , בצבא , באקדמיה , במקום העבודה . הנושא , "חם" , "בכותרות" ומעסיק מאוד את השיח הציבורי ; ההטרדות המיניות הן חלק בלתי נפרד ממנו . פגיעות מיניות , ובהן גם הטרדות מיניות , התרחשו בוודאי מאז ומעולם . אך באופן מסורתי , בישראל כבמקומות אחרים בעולם , הן הושתקו והועלמו מן השיח , מן העין ומן הלב . ההסברים להשתקה רבים : צנעת הפרט והזכות לפרטיות ; אי נעימות

הקיבוץ המאוחד

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר