תוכן עניינים

עמוד:7

תוכן עניינים * מבוא : על הספר וכיצד להשתמש בו 9 שער ראשון : המינימום שהכרחי לדעת : הוראות החוק פרק ראשון : כל התורה כולה על רגל אחת ( תמצית הוראות החוק ) 23 פרק שני : מה מותר ומה אסור על פי החוק למניעת הטרדה מינית - הצגת סעיפים 3 , 1 ו 4 לחוק 26 פרק שלישי : שלושה מסלוליו המשפטיים של החוק : פלילי , אזרחי ( נזיקין , ( ו"מסגרת יחסי עבודה" - הצגת סעיפים 6 , 5 ו 7 לחוק 69 פרק רביעי : אחריות מעביד "במסגרת יחסי עבודה" 88 פרק חמישי : האחראית על יישום החוק למניעת הטרדה מינית במקום העבודה 103 — שער שני : הלכה למעשה : איך לנהוג ב"עידן החדש" פרק שישי : זה מטריד אותי : איך להתכונן להטרדה מינית , להגיב לה ולהתגונן מפניה 117 פרק שביעי : איך להימנע מלהטריד , ולהתגונן מאי הבנות ומתלונות שווא 132 שער שלישי : הרחבת הדעת : תאוריות , ערכים , הערכות פרק שמיני : מהי הטרדה מינית על פי גישות שונות 149 פרק תשיעי : סוגים של הטרדה מינית 161 פרק עשירי : הערך המוגן : הטרדה מינית כפגיעה בשוויון האישה ו / או בכבוד האדם 170 פרק אחד עשר : מדוע נחקק החוק במתכונתו : השוואה למשפט האמריקאי 190 פרק שנים עשר : הערכת מצב בתום העשור הראשון 202 פרק שלושה עשר : הפנים קדימה : הצעת החוק למניעת כפייה מינית 221 תוכן עניינים מפורט מופיע בעמ' . 328

הקיבוץ המאוחד

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר