מבוא כללי

עמוד:2

בחיבור שישה שערים : ( ו ) מהותה ואופיה של הזכות לביטול חוזה בעקבות הפרתו ; ( 2 ) מודל הביטול ; ( 3 ) עילת הביטול ; ( 4 ) סייגים מהותיים לביטול ; ( 5 ) סייגים לעניין אופן הפעלתה של הזכות לביטול ; ( 6 ) תוצאותיו של הביטול הבלתי חוקי . הלקחים שיילמדו בכל אחת מן החטיבות האמורות והתפיסה הכוללת שתגובש בהן ישמשו בסיס להכרעה בסוגיות הקונקרטיות השונות .

רמות


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר