רישום התמלילים והלחנים

עמוד:12

ב . עיטורים מוסיקליים : הקישוטים הברורים מבחינת גובה הצלילים ומשכם , רשומים בתיווי מלא . קישוטים אותם ניתן לפענח ביתר בהירות כאשר מאטים את השמעת ההקלטה , רשומים בתווים קטנים . ג . משך הצלילים נרשם בתיווי רגיל . כשהצליל נמשך מעט מעבר לאורך הרשום , הדבר מצוין מעליו בסימן של שהי ( פרמטה ) ללא נקודה . במקרה שהצליל קצר יותר , יזכה הדבר לציון בפרמטה הפוכה בלי נקודה . ד . המשק ל מצוין בדרך הרגילה , ליד סימן המפתח , כאשר ישנה תבנית מטרית מוגדרת לכל אורך השיר . במקרה של שיר בעל פעמה בסיסית ברורה , אך גם בעל משקל לא יציב , מסומנת חלוקת התיבות בקו מרוסק , על מנת לציין יחידות משקל שמוגדרות על ידי ההדגשים הבלתי מחזוריים . כותרות השירים ניתנו כאן לפי הרישום המדעי שמציע ארמיסטד בקטלוג הרפרטואר הספרדי של אוסף מננדס פידל שבמדריד ולפי קיטלוג הקופלאס של רומרו . לעיתים קיימים הבדלים בין כתיב הכותרת המוצעת ובין הכתיב בתעתיק השיר עצמו . מתחת לכותר מופיע מספר השיר בקטלוג אוסף וייך שחק בפונוטיקה הלאומית , שם המידען בציון עיר מולדתו ( בסוגריים , ( מקום ההקלטה ותאריך ביצועה . לכל שיר מצורף תרגום לעברית , פרי עמלו וכשרונו של אבנר פרץ , שהצליח לשמור בתרגומו על התוכן של כל חרוז , וכן על מספר ההברות בכל חרוז ולעתים גם על החריזה של הטקסט המקורי . קטלוג רפרטואר הרומנסרו היהודי ספרדי באוסף מננדס פידל במדריד Armiscead , Samuel ? Seminario Menendez Pidal , 1978 G ., ElRomancerojudeo-espanol enel Archivo Menendez Pidal — Catdlogo indice . Madrid : Cacedra בקטלוג זה נרשמו כל הקופלאס שהופיעו בדפוס משנת 1700 ועד Romero , Elena : 1976 coplas sefardies ( BAECS ) , Madrid : Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas , 1992 con la colaboraci 6 n de lacob M . Hassan y Leonor Carracedo , Bibliografia cmalitica de ediciones de

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר