תוכן העניינים

עמוד:6

פרק שישי : מוסיקה לתיאטרון 151 פרק שביעי : שאילה משירי עם 156 פרק שמיני : שאילות מריקודי הזמן 163 פרק תשיעי : קונטראפקטה והתאמות 176 אפילוג : שירי לאדינו על הבמה 180 נספח א' רשימת השירים ופרטי הקלטותיהם 184 נספח ב' רשימת המידענים 189 נספח ג' רשימת השירים בתקליטור 191

פרדס הוצאה לאור בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר