מפתח הנושאים

עמוד:327

הערכה עצמית 121 , 120 כללי 192 , 117 , 116 מעגל תמיכה אישי , 224 , 221 , 219 , 216 307 , 229 , 226 תנאי למידה אישיים 126-124 ידע סביבתי התאמות לימודיות ( ע"ע התאמות ) כללי 250 , 193 , 192 , 126 , 117 , 116 , 26 תנאים מקלים 131 , 130 , 128 ? חוסים סיבתיים חוסר אונים נלמד , 74 , 69 , 65-62 ,, 39 278 , 262 , 251 , 239 , 159 מיקוד שליטה 66-62 תוכנית הדיאלוג הייחוסי 166-146 תיאוריה 69-66 כישורי שפה פרגמטיים ארגון חברתי של השיח 42 הנחות מוקדמות 41 כוונות תקשורתיות 40 לומדים עם לקויות למידה 46 , 44 , 43 , 42 , 38 לקויות למידה אגודות ועמותות בישראל ( ע"ע ) גורמי סיכון והגנה 74-70 הגדרות הגדרת 33-36 NJCLD הגדרת משרד החינוך 37 , 36 כוחות 322 , 241 , 120 , 39 כישורי שפה פרגמטיים 47-40 מאפיינים 39-37 מבט היסטורי 47 , 32-30 מודלים טיפוליים חדשניים 33-32 פער בין פוטנציאל להישגים 48-47 מדריכים ( ע"ע הנחיה לסינגור עצמי ) מודל הברית המשולשת חסרים מטא-קוגניטיביים 50 חסרים קוגניטיביים 49 קשיים מוטיבציוניים 51 מודעות עצמית 271 , 234 , 195 , 188 , 170 , 143 , 125 , 119 , 106 , 50 , 30 , 22 , 21 מוטיבציה תוכניות קידום חבר וירטו @ לי 145-138 דיאלוג ייחוסי 165-145 תיאוריות הכוונה עצמית 323 , 59-52 ייחוסים סיבתיים 69-66 מיקוד שליטה 71 , 66-62 מסוגלות עצמית 143 , 138 , 62-59 , 22 תכונות מוטיבציוניות 138 , 116 מוטיבציית הישג ( ע " ע מוטיבציהתיאוריות-מיקוד שליטה ) מיומנויות סינגור עצמי אסטרטגיית IDEAL 134 אסטרטגיית 212-213 I-PLAN אסטרטגיית פתרון בעיות , 221 , 219 229 , 226 , 223 אסרטיביות 250 , 134 , 133 , 22 היגדי סינגור עצמי 246-244 , 220 , 137-135 כללי 168 , 132 , 116 רשימות מיומנויות 133 , 132 , 116 מיקוד שליטה ( ע " ע מוטיבציה-תיאוריות , וגם ע"ע ייחוסים סיבתיים ) מיתוסים 204-202 מסוגלות עצמית ( ע " ע מוטיבציה-תיאוריות ) מעגל תמיכה אישי ( ע"ע ידע אישי ) מעברים , 275 , 268 , 267 , 264 , 210 , 206 , 180 279 מתן מסגרת חדשה 80-75 סביבות בית ספר 325 , 276 , 273 , 266 -264 , 179 , 73 , 31 , 29 , 26 , 16 משפחה , 179 , 95 , 73 , 72 , 47 , 29 , 26 , 16 324 , 274 , 265 , 212 , 204 , 180 קהילה 323 , 273 , 247 , 196 , 104 , 73 , 16 סגנון למידה ( ע"ע בקרה אישית ) סוגיות בהנחית סינגור עצמי גיל 275 דבור / כתוב 277 הנחיה מתוקשכת 279 העצמה מול פטרונות 274 , 76 התנגדויות רגשיות 278 , 243 מורה כמסנגר 273

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר