נספח 11: מדריכים באינטרנט

עמוד:325

http : // interact . uoregon . edu / wrrc / Advocacy . htmWSELF-ADVOCACY האתר מיועד לסטודנטים בדרך ולסטודנטים עם צרכים מיוחדים . הוא כולל מדורים , כמו "כיצד אני רואה את זהי , " "חיים עצמאיים , " "מגוון . "אפשרויות המדור לסינגור עצמי עוסק בהכוונה כיצד להיות מסנגר יעיל , מהי התנועה לסינגור עצמי וכיצד סינגור עצמי מסייע במעבר למסגרת על-תיכונית . http : // lvpilot . wnyric . org / lv / pchs / hp . nst 7 PreviewHomepages / pioneersa זהו מדריך קצר לסינגור עצמי . הוא כולל מידע על סינגור עצמי והסבר למושגי מפתח בהעצמה כמו : אמונה בעצמי , ידיעת עצמי , חשיבה אסטרטגית , מעורבות ובחירה וסינגור עצמי . Iearning l 3 . html http : // www . teachers . ab . ca / publications / monographs / learningdisabilities / זוהי דוגמה למחקר פעולה , שבו המורה מאפשרת ללומדים לבחור בתחומי למידה , ובכך היא מגבירה אצל תלמידיה את רמת הסינגור העצמי והבעלות על הלמידה שלהם .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר