נספח 10: שאלון "הכוחות שלי"

עמוד:322

נ 90 ח : 10 שא'לון "הכוחות " 'שיל ( עפ"י ( Bresette et al . , 1994 תאריך : קראו את המשפטים הבאים , סמנו את התשובה שלכם באחת משלוש העמודות : כן / לא / לא מתאים .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר