נספח 9: פנייה להתאמה במבחן

עמוד:321

r » DKnn ^» rv'jo : 9 nooj במבחן ( עפ"י ( Weimer et al , 19941 50 שם התלמיד תאריך הפנייה התאריך שנקבע למבחן תאריך מועדף למבחן - אני מעוניין להיבחן במקום נפרד נקבעו לי ההתאמות במבחנים . ארצה להשתמש בהתאמות הבאות : _ הארכת זמן _ הקראה בקול של שאלות המבחן _ שימוש במחשב _ התעלמות משגיאות איות _ הבוחן יכתוב את התשובות שאקריא לו אחר :

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר