נספח 8: כרטיס אישי להתאמות במבחנים כיתתיים

עמוד:320

נ 90 ח : 8 ברט'ס אישי להתאמות במבחנים ס'תת"ם ( עפ " י : ( Weimer et al ., 19941 49 גמישות בזמן ובמקום הארכת זמן חלוקת המבחן לכמה מפגשים מיקום אישי נפרד מיקום קבוצתי נפרד תאורה מיוחדת ריהוט מותאם תנאי שקט מיוחדים מיקום עם מיעוט מסיחים התאמת טופס מבחן מהדורת ברייל הדפסה באותיות מוגדלות רווח מוגדל בין הפריטים הפחתת מספר הפריטים הרחבת השטח לכתיבת התשובה קטעים עם משפט אחד בכל שורה ארגון תשובות בעמודות ביטול שאלות שלא ניתן לשנות את ניסוחן ניסוח מחדש של ההוראות הקראת השאלות לתלמיד הקראה מחודשת של ההוראות בכל עמוד פישוט שפת המבחן או ההוראות / השאלות הדגשת הפעלים בהוראות / שאלות הצגת דוגמאות נוספות הקראת השאלות בתחומי תוכן מסוימים שימוש בעזרים הגדלה חזותית הגברה שמיעתית הקלטת השאלות שימוש במסמנת לייצוב המקום בדף שימוש במחשבון שימוש במחשב שונות

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר