נספח 7: מהו סגנון הלמידה שלי?

עמוד:319

הוראות ציינון לשאלון "מהו סגנון הלמידה שלי " ! הידיעה אם אתם לומדים הכי טוב באמצעות ערוץ השמיעה , ערוץ הראייה או באמצעות שילוב של שניהם חשובה להצלחה הלימודית שלכם , וכך המורים שלכם ידעו כיצד ללמד אתכם כדי שתצליחו . גם בעתיד , כשתלמדו בעצמכם , תדעו מהי הדרך העדיפה עבורכם ללמידה . האם אני לומד הכי טוב על ידי שמיעה ! . 1 פריטים 21 , 16 , 12 , 6 , 1 מייצגים למידה באמצעות שמיעה . . 2 אם סימנת 4 מתוך 5 השאלות האלו כנכונות , הרי שערוץ השמיעה הוא הערוץ המועדף על ידך ללמידה . . 3 אם סימנת "נכון " רק פריט אחד או שני פריטים מהרשימה הזו , הרי עדיף ש " תראה" מה שאתה לומד . . 4 בכל הקבוצות , אם אתה מסמן שלושה פריטים כנכונים , משמעו שאתה יכול ללמוד בערוץ המסוים . האם אני לומד הכי טוב על ידי ראייה ! . 1 פריטים 22 , 17 , 11 , 7 , 2 מייצגים למידה באמצעות ראייה . . 2 אם סימנת 5-4 מהשאלות האלו כנכונות , הרי שערוץ הראייה הוא הערוץ המועדף על ידך ללמידה . האם אני לומד הכי טוב באמצעות גישה רב-חושית ! אם עניתם "נכון " על אחד מן פריטים או על שניים בלבד בכל אחת מהקבוצות של ערוץ השמיעה וערוץ הראייה , קרוב לוודאי שאתם מעדיפים הוראה רב-חושית . כלומר : אתם לומדים הכי טוב באמצעות שמיעה המשולבת עם ראייה .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר