נספח 5: דוגמאות מתכנית ChoiceMaker: חומרי לימוד והערכה

עמוד:315

נ 00 וו : 5 דוגמאות מתבנית TIE > ' ^ rnoin : ChoiceMaker וה'לרבה ( Martin & Huber Marshall , 1995 : 153-154 IBM א . דף לתכנית פעולה אישית ב . הערכת ניהול ישיבת תח"י על ידי התלמיד

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר