נספח 1: מדריך לתלמיד לקראת ישיבת תח"י לקביעת תכנית חינוכית יחידנית

עמוד:303

ג . תכנן מה תאמר בישיבה ( תיאור המוגבלות , הכוחות והקשיים , תיאור סגנון הלמידה האישי , ההתאמות הנדרשות לך ולמה אתה זקוק להן , מהן התרופות שאתה לוקח או הצרכים הרפואיים שלך - אם תרצה לשתף אחרים במידע הזה , רשימת המטרות והתכניות לעתיד . ( ד . כדאי לתרגל את מה שתרצה לומר . תוכל לתרגל עם ההורים , עם חבר או עם מורה . כדאי שהוריך ידעו מראש מהן המטרות שלך כדי שיוכלו לתמוך בך בהשגתן . ה . שבוע לפני הישיבה כדאי שתשלח תזכורות לכל המשתתפים . תוכל להיעזר בדוגמת התזכורת שלהלן . . 4 השתתפות בישיבת התח '' י שלך א . היה בטוח שהמשתתפים מכירים זה את זה . ייתכן שתרצה להציג אותם או לבקש מהם להציג את עצמם . כ . דבר באופן ברור ושמור על קשר עין . ג . דבר על מה שתרגלת , כולל המוגבלות שלך , הכוחות והצרכים שלך בכל מקצוע וסגנון הלמידה שלך , ההתאמות שתזדקק להן ומדוע אתה זקוק להן , המטרות שלך לשנת הלימודים הקרובה ותכניות המעבר שלך . ד . בקש עצות והערות לגבי התוכן של התח " י שלך . היה בטוח שלכל אחד יש הזדמנות לדבר ולבטא את הרעיונות שלך . ה . הקשב לרעיונות ולעצות של שאר חברי צוות התח '' י . אם אתה לא מבין משהו , בקש הסבר . ו . שתף אחרים ברגשות שלך לגבי המטרות שהציעו שאר חברי הצוות . נסה להגיע להסכמה על המטרות שחשובות לך . ז . כתוב ( או בקש ממישהו שיכתוב עבורך ) כל מה שהוחלט , כדי שניתן יהיה לנסח את העותק הסופי של התח " י . ח . בסיום הישיבה תודה לכל המשתתפים . . 5 לאחר ישיבת התח"י א . בקש עותק מהמסמך הסופי של התח"י . עיין בו כדי להיות בטוח שאתה מבין מה שכתוב שם . ב . שמור על העותק הזה , כדי שתוכל לחזור ולעיין בו כשתרצה . ג . עבוד כדי להשיג את המטרות שנרשמו בתח"י . ד . חזור ועיין בתח " י במהלך השנה . אם יש צורך בשינויים ( למשל , אם השגת מטרות במקצוע מסוים ואתה רוצה לרשום מטרות חדשות , או אם אתה זקוק לעזרה נוספת , ( פנה למורת החינוך המיוחד שלך , למורה הרגילה או להורים שלך כדי לקבוע זמן לישיבת תח '' י נוספת .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר