נספח 1: מדריך לתלמיד לקראת ישיבת תח"י לקביעת תכנית חינוכית יחידנית

עמוד:301

כולם עובדים יחד כצוות בכתיבת התח"י שלך . את מי אפשר לפגוש בישיבה ? אותך , את הוריך , לפחות אחד מן המורים הרגילים , אם אתה משולב חלקית בכיתה רגילה , לפחות אחד ממורי החינוך המיוחד שלך , מישהו שעוסק בהערכה ויכול להסביר את תוצאות ההערכה שלך ואיזו הוראה נחוצה לך , מישהו מהמערכת הבית ספרית , שמכיר את שירותי החינוך המיוחד , כמו המנהל או היועץ החינוכי , אנשים הקשורים בתכנית המעבר ( אם זה נושא הישיבה , ( ואנשים נוספים שמכירים את הכוחות והצרכים שלך ושיכולים לעזור בפיתוח התח"י שלך . שאלה : מהי תדירות מפגשי התח"י ? תשובה : החוק מחייב עיון מחודש בתח"י לפחות אחת לשנה . אך אתה , הוריך או בית הספר יכולים לבקש ישיבות נוספות , אם יש צורך לעיין שוב בתח"י . שאלה : כמה זמן אורכת ישיבת תח"י ? תשובה : בערך חצי שעה עד שעה . שאלה : למה עלי להשתתף בישיבת תח"י ? תשובה : האנשים בישיבה ידונו בתכנית החינוכית שלך . הדעות שלך חשובות לדיון . שאלה : מה אני צריך לעשות אם אני רוצה לסייע בבניית התח"י שלי ? תשובה : יש חמישה צעדים בסיסיים שעליך לעשות : לדבר עם ההורים ועם המורים שלך . לעיין בתח"י שלך משנה שעברה . לחשוב על הכוחות ועל הצרכים שלך בבית הספר . לכתוב את המטרות והיעדים לשנת הלימודים הזו . לתרגל מה שתרצה להגיד בישיבה . פרק שני : איך לפתח את התח"י שלי ! פרק זה כולל מידע על שלבי התח"י השונים , וביניהם : מה לעשות לפני ישיבת התח"י , כתיבת התח"י האישי , הכנה לישיבת התח"י , ההשתתפות בישיבה ומה לעשות לאחריה . . 1 מה לעשות לפני ישיבת התח"י ? א . יידוע המשפחה והמורים על הרצון להשתתף בישיבת התח"י הבאה ; ב . בירור התאריך ; ג . הפניית בקשה להורים או למורים שלך לתת לך העתק של מסמך התח"י הנוכחי ; ד . קריאה קפדנית של התח"י ( כולל הנחיה לגבי מדורי התח"י ;( ה . בקשת הסברים מההורים או מהמורים לגבי המידע הרשום בכל מדור .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר