רשימת מקורות

עמוד:282

מרגלית , מ , ' אפרתי , מ ' ודנינו , מ ' . ( 2002 ) התאמות בבחינות לתלמידים עם לקויי למידה : סקירות המחקר והשלכותיו . הייעוץ החינוכי , י"א , . 63-48 מרגלית , מ , ' ברזניץ , צ ' ואהרוני , מ ' . ( 1998 ) בדיקת הטיפול בסטודנטים ליקויי למידה כמוסדות להשכלה גבוהה . ירושלים ; המועצה להשכלה גבוהה , הועדה לתכנון ולתקצוב . סדן , א' . ( 1999 ) העצמה ותכנון קהילתי : תיאוריה ופרקטיקה של פתרונות חברתיים אנושיים . הקיבוץ המאוחד . עינת , ע' . ( 2001 ) מפתח לדלת נעולה - לפרוץ את מחסום הדיסלקסיה . הקיבוץ המאוחד : סדרת קו אדום . פינקלשטיין , ג ' . ( 2002 ) מדיניות המוסדות להשכלה גבוהה כלפי סטודנטים עם ליקויי למידה בעשור האחרון . עבודת סיכום במסגרת הקורס : עיצוב וניתוח מדיניות חברתית , בית הספר לעבודה סוציאלית , אוניברסיטת תל-אביב . קוזמינסקי , ל' . ( 2001 ) חבר וירטואלי : שיח מתוקשב בין פרחי הוראה לתלמידים בעלי לקויות למידה . דפים , 32 עמי . 64-47 קוזמינסקי , ל' 8-7 ) ביולי , . ( 2002 תלמידים עם צרכים מיוחדים מסנגרים על עצמם . הכנס השנתי , 17-ה סקריפט-האגודה הישראלית לאוריינות , אוניברסיטת בר-אילן . קפלן , א ' ועשור , א ' . ( 2001 ) מוטיבציה ללמידה בבית הספר - הלכה ומעשה . בתוך : הנעה למידה : תפיסות חדשות של מוטיבציה , חינוך החשיכה , 20 עמ י . 35-13 קרול , לי . ( 1999 ) מבעד למראה ומה אליס מצאה שם . הספריה החדשה : הקיבוץ המאוחד : ספרי סימן קריאה . קרנסטון , מ ' . ( 1991 ) זכויות אדם מול זכויות אחרות . בתוך : ר' גביזון וחי שנידור . \ כויות האדם והאזרח בישראל , כרך אי ( עמי . ( 39-37 ירושלים : האגודה לזכויות האדם בישראל . רוזמן , , 'מ פרנקל , ר' וזלצמן , נ' . ( 1997 ) כישורי חיים - פיתוח זהות אישית בקבוצות ילדים ומתבגרים . תל אביב : רמות - אוניברסיטת תל-אביב . רייטר , ש ' . ( 1999 ) איכות חייו של הילד בעל הצרכים המיוחדים לאור הרחבת עקרון הנורמליזציה . סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום , ( 2 ) 14 עמ ' . 69-61 רייטר , , 'ש צדר , ש ' ושלומי , ד ' . ( 2001 ) לקראת בגרות : תוכנית לימודים לבני גיל 21-16 בחינוך מיוחד . ירושלים : משרד החינוך , המנהל הפדגוגי , האגף לתכנון ולפיתוח תוכניות לימודים .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר