פרק 14 סוגיות בהנחיה לסינגור עצמי

עמוד:280

ההנחיה להבנת המבנה , השפה והתפקידים של המשתתפים בישיבות אלו . אך השמעת הקול האישי והסינגור העצמי אינם צריכים להיות מוגבלים לפעילות מסוימת ( כמו פעולת סינגור עצמי המופנית רק אל המורה המשלבת , ( או למקום ולזמן נתונים ( כמו סינגור עצמי המתבצע רק במהלך בישיבת תח"י חצי-שנתית . ( פעילות של סינגור עצמי מתרחשת באמצעות פעולות ישירות וספונטניות גם מחוץ לישיבות פורמליות . אספיס ( Aspis , 2002 ) מציע לכלול בתכניות הנחיה לסינגור עצמי מידע וכישורים ליצירת שינוי פרו-אקטיבי , כולל מידע על החוק , פירוט המדיניות , התקנות והכללים של המערכת , הבנה כיצד המערכת פועלת וכיצד מתקבלות בה ההחלטות , זיהוי רמת השינוי הנדרש , איתור מחסומים מערכתיים ואף הנחיה לארגון פעילויות ישירות כמו הפגנות או השפעה על התחיקה . תוכני הנחיה כאלו יאפשרו לאנשים עם לקויות למידה לבטא לא רק את רגשותיהם ואת רצונם , אלא גם ללבן את הפרשנויות שלהם לאירועים בעולם ולמערכת היחסים שלהם עם החברה . סינגור עצמי הוא כלי המאפשר לאנשים להשמיע את קולם , לבטא את ההבנות שלהם לגבי חייהם ולתור אחר שינוי והשפעה . כקריטריון להערכת היעילות של סינגור עצמי מוצע לעיתים לבחון את מידת הקביעות של השינוי שהושג . אספיס ( Aspis , 2002 ) טוען , כי התוצאות הנוכחיות של פעולות סינגור עצמי על ידי אנשים עם מוגבלויות הן "קטנות ולא מסיטות את מוקד הכוח מידי אנשים המייצגים את המערכת ... השינויים הם זמניים בלבד , כך שיישומם תלוי ברצון הטוב של חברי הצוות , המוכנים להתעלם מכללים או ממדיניות מערכתית" ( שם : . ( 5 כדי שהשינוי המושג באמצעות פעולה של סינגור עצמי יהיה שינוי קבוע או ארוך טווח , הוא צריך להיות מגובה גם על ידי חקיקה . חוקי המדינה מבוססים על מערכת הערכים והאמונות של תושביה , וכשאנשים עם לקויות למידה משמיעים את קולם הם מעמידים את הערכים של קהילתם מול הערכים שבוטאו בחוק , ומקדמים בכך דיון בחוקים חדשים . שינויים ארוכי טווח יכולים לחול גם באמצעות שינויים כמדיניות של מערכת החינוך ברמה הארצית או ברמה המקומית , והן באמצעות ניסוח תקנות מוסדיות חדשות . שינויים משמעותיים כאלו יקשו על אנשים כעמדות כוח לבטל במחי יד את "השינויים הקטנים" שהושגו על ידי הלומד היחיד המסנגר על עצמו במערכת החינוך .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר