פרק 14 סוגיות בהנחיה לסינגור עצמי

עמוד:276

לסינגור עצמי מכיתה ג ' ואילך . תלמידים החווים קשיים לימודיים מגלים לרוב תובנות מעמיקות למדי לגבי תחומי הקושי שלהם , ויודעים גם להציע רפרטואר רחב של דרכים להתגבר על הקשיים האלו . דרכי הפתרון שהם מציעים מותאמות להם גם כלומדים צעירים , ומתגלות לעיתים כדרכים לי צירתיות ומקדמות ביותר . במסגרת תכנית מס"ע לתלמידים התגלתה חפיפה רבה בין הקשיים , שזוהו על ידי התלמידים לבין הקשיים שציינה המורה . הלומדים הצעירים הצליחו לאתר בדיוק רב ביותר את מוקדי הקושי הלימודי שלהם , וידעו לבחון את הסבירות של דרכי הפתרון שהציעו , לאור הכרתם את התנאים החברתיים והלימודיים בכיתתם , דרישות המורה הספציפי ותגובות אפשריות של קבוצת בני הגיל להתאמות המוצעות . עובדות אלו מלמדות , שגס ילדים צעירים עשויים להיות מודעים לעצמם ולצורכיהם . הנחיה לסינגור עצמי בכיתות היסוד יכולה לתת לתלמידים אלו תחושה של שליטה על חייהם ולהגביר את הסיכוי להתנהלות מוצלחת יותר שלהם בתוך המערכת החינוכית . מבוגרת ההפעלה : מרבית תכניות ההנחיה לסינגור עצמי הופעלו עם תלמידים בגיל בית הספר התיכון ואילך והתקיימו במסגרת תמיכה בית ספרית או אוניברסיטאית . ההנחיה נעשתה כחלק מפעילות של קבוצת תמיכה , וכולה או רובה הופעלה בקבוצה . עם זאת יש תכניות שהעדיפו דיון פרטני לגבי הכוחות , הקשיים ואסטרטגיות הפיצוי , בעוד פעילויות הסימולציה להפעלת הסינגור נערכו בקבוצה , תוך מתן הזדמנות למתן משוב קבוצתי . לדעתי מסגרת ההפעלה המועדפת תלויה בגיל התלמידים ובמיומנויות הנלמדות . עם תלמידים צעירים הפעילות של יצירת פרופיל הלמידה האישי ותרגו ל היגדי הסינגור עשויה להניב פירות במסגרת אישית , שבה כל תשומת הלב של המנחה נתונה לילד , לרגשותיו ולצרכיו . בחטיבת הביניים ובתיכון התלמידים יכולים ליהנות משילוב של פעילות אישית קבוצתית . קבוצת התמיכה יכולה לכלול רק תלמידים עם לקויות למידה , או גם את החונכים שלהם , במסגרות שבהן מתקיימת פעילות חונכות לימודית וחברתית לתלמידים עם לקויות למידה . גם הפעלת תכנית הנחיה עם סטודנטים מצליחה היטב במסגרת קבוצתית . כוחה של הקבוצה הוא בכך שהיא מאפשרת לתלמיד / לסטודנט לראות שהוא אינו יחיד במערכה , לשאוב עידוד מעמיתיו וללמוד מהם על דרכי פיצוי שהם פיתחו לעצמם . הקבוצה גם יוצרת מסגרת אותנטית יותר לסימולציות של מפגשי סינגור . נוסף על כך , משוב מהעמיתים על התפקוד של חברם במצבי סינגור עצמי הוא מרכיב חשוב בלמידה של דיאלוג תקשורתי .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר