פרק 14 סוגיות בהנחיה לסינגור עצמי

עמוד:275

כמי : "אני כאן המורה . אתה לא תגיד לי איך אני צריכה . "ללמד האמירות האלו מבטאות תפיסה מוטעית , שלפיה המסנגר העצמי בא לערער על הדאגה העמוקה לרווחתו של הלומד מצד הוריו , או בא לערער על הידע והמקצועיות של מוריו . ביטוי הצרכים האישיים אין משמעו ביטול הדאגה ההורית או הסמכות המורית . אדרבא , הורה או מורה , המעצימים את הלומד , מבטאים בכך את דאגתם ואת סמכותם . בין סינגור עצמי לשיתוף פעולה : הצורך באוטונומיה הוא הצורך של האדם להרגיש עצמאי ולבטא את צרכיו האישיים , את נטיותיו וערכיו . ההתנהגות האוטונומית מכוונת על ידי האדם עצמו , ולא נכפית עליו על ידי אחרים . סינגור עצמי מתאפיין כיכולתו של האדם לבטא את צרכיו ב ייעול להשגתם . פעולה של סינגור עצמי אין משמעה פעולת יחיד , אלא דווקא רו דיות ושיתוף פעולה . יש המזהים בטעות סינגור עצמי עם חוסר תלות , ואין זה כך . האדם מחליט מתי יפעל בעצמו ומתי יפנה לסיוע מהאחר . החלטה עצמית יכולה להוביל לחיפוש אחר תמיכה מהזולת . ואמנם , לעיתים קרובות , כדי לממש מאווים אישיים נעזר האדם ברשת התמיכה שסביבו ייני משפחה , חברים , מורים , ארגוני תמיכה . ( הנחיה לסינגור עצמי דורשת היכרות עם המקורות העשויים לסייע , וכן טיפוח פעיל של קשרי גומלין עמס . גיל הלומדים . רוב תכניות ההנחיה לסינגור עצמי לתלמידים עם לקויות למידה מיועדות ללומדים בחטיבה העליונה בתיכון , לקראת סיום לימודיהם ועם המעבר למסגרות לימוד גבוהות או למסגרות עבודה . תכניות הנחיה אחרות מופעלות כחלק מקורס הכנה למכללה או לאוניברסיטה , או במהלך הלימודים הגבוהים עצמם , כחלק מתכנית מרכז התמיכה במוסד הלימודי . כמעט אין תכניות של הנחיה לסינגור עצמי הפונות לאוכלוסיית תלמידים צעירה יותר , בגיל בית הספר היסודי או בחל \ יבת הביניים . ההתמקדות בגילאים הגבוהים יותר נעשתה מתוך הנחה , שתלמידים אלו עשויים להיות מודעים יותר לקשיים ולכוחות שלהם , ויכולים גם לאתר אסטרטגיות פיצוי המתאימות להם . הורים ומורים מביעים לעיתים חשש , שתכנית הנחיה לסינגור עצמי תתייג את התלמידים וכי תלמידים צעירים יתנגדו לתפוס את עצמם כבעלי לקויות . טע . » ה שכיחה ומוטעית היא שמרכיבי התכנית להנחיה לסינגור עצמי , כמו המודעות לקשיים , עלולים לפגוע בתחושת הערך העצמי של הילדים . לדעתי , אין לדחות הנחיה לסינגור עצמי עד לסיום הלימודים העל יסודיים , אלא ניתן להפעילה בהצלחה כבר ככיתות האמצעיות והעליונות של בית הספר היסודי ואילך . ייתכן שניתן לשלבה גם בגילאים צעירים יותר ( כיתות א-ב , ( אם כי הניסיון של תכנית מס " ע לתלמידים הוא בהפעלת ההנחיה

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר