פרק 14 סוגיות בהנחיה לסינגור עצמי

עמוד:273

כזו מקשרת בין העבר לבין ההוה ומאפשרת להס לבחון אס משהו באמת השתנה . בראיונות שקיימה עמלה עינת ( עינת , ( 2000 עם אחד עשר סטודנטים דיסלקטיים , משחזרים הסטודנטים את המאבק המתמשך שלהם למימושן של יכולותיהם החבויות . המאבק נפרס לאורך שנות הלימוד והשירות הצבאי וכולל אירועים שהובילו בחלקם לייאוש ולהרמת ידיים אך בחלקם הובילו גם לתוכנות חדשות לגבי היעדים האישיים ולגבי רשתות התמיכה . הסטודנטים בוחנים בעיניים פקוחות את המסגרות הלימודיות והחברתיות שלהם , את התנאים המקדמים והחוסמים , שמסגרות אלו סיפקו להס לאורך השנים , ומביעים את דעתם על השינויים הנדרשים במסגרות אלו . דרישה לשינוי היא חלק מפעילות של סינגור עצמי . קיימות כמה סוגיות הקשורות בפיתוח ובהפעלה של תכניות להנחיה לסינגור עצמי , ביניהן כאלו העוסקות במערך התרבותי שבו פועל המסנגר העצמי , מקומו של המנחה ותפקידיו , מסגרת ההפעלה , גיל הלומדים ואופי התכנית : מבט רב-תרבות : > למשפחות , לקהילות ולתרבויות שונות יש תפיסות שונות לגבי הכוונה עצמית וסינגור עצמי , והתפיסות האלו מבטאות את האמונות שלהן ביחס ל"התנהגות הנכונה , " ואלו ינחו את הפעילות של האנשים השייכים לתרבות המסוימת . ההגדרות שהוצגו בספר זה הן הגדרות המבטאות את התפיסה המערבית לגבי אחריותו של אדם לאיכות חייו ויכולתו לבחור ולהחליט לגביה . גם הדרכים שהומלצו לסינגור עצמי הן דרכים העשויות להתקבל בבית ספר מערבי כמבטאות ויסות עצמי . אך בבתי הספר שלנו לומדים ילדים מרקע תרבותי מגוון . יש ללמוד את הדפוסים המקובלים בתרבויות שונות ולקחת בחשבון מידע תרבותי ( על הלומד ועל האדם שלפניו הוא מסנגר , ( כדי להבטיח שלסינגור העצמי תהיינה תוצאות חיוביות . המורה כמסנגי : סינגור מקצועי מתייחס לאותם בעלי מקצוע , שחלק מהתפקיד המקצועי שלהם כולל סינגור על תלמידים עם צרכים מיוחדים ( בשונה מאנשים המועסקים רק למטרות סינגור . ( היבט זה כלול , למשל , בתפקידיה של היועצת החינוכית , המורה המשלבת או הפסיכולוגית החינוכית במערכת החינוך הישראלית , בבואן לקדם את צרכיו של תלמיד עם לקות הלמידה . הנגישות של בעלי תפקידים אלו לאנשי צוות אחרים בבית הספר והידע שלהם לגבי דרכי הפעולה בתוך המערכת , מאפשרים להם לתפקד כמסנגרים מקצועיים . יחד עם זאת , תפקיד זה עלול להוביל לקונפליקט אפשרי בשל סוגיית הנאמנות הכפולה . המורה , לדוגמה , מזוהה עם המערכת החינוכית , שבה היא פועלת , אך במעשה הסינגור היא מתרכזת בצורכי התלמיד ודורשת שינויים , שעלולים להיות מנוגדים

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר