שילוב הכוונה עצמית וסינגור עצמי בתכניות להכשרת מורים

עמוד:271

מרכיבים כמו בחירה וקבלה של החלטות , פתרון בעיות , הצבת יעדים והשגתם , סינגור עצמי , מיומנויות הנהגה , ניהול עצמי , ויסות התנהגות , מודעות עצמית וידיעה עצמית , במסגרת תכנית ההכשרה להוראה . מתוך 41 המשיבים , 22 טענו , שהם כוללים חלק ממרכיבים אלו בקורסים שהם מלמדים בהכשרת מורים לחינוך המיוחד . המרכיבים שזכו לתשומת הלב הרבה ביותר בהוראה היו אלו של בחירה , קבלת החלטות וסינגור עצמי , והם נלמדו באמצעות כתיבת מערכי שיעור , יומנים פדגוגיים רפלקטיביים , חקר מקרה , פעילויות קבוצתיות ושימוש בהקלטות וידאו . כחלק מפרויקט INSITE נבנה גס קורס מדגים בנושא של פיתוח קריירה לאנשים עם לקויות . הקורס הזה נבנה על בסיס התפיסה שלפיה מורים , שהם עצמם עם הכוונה עצמית , יעריכו התנהגות כזו ויטפחו אותה יותר ממורים אחרים . הקורס מדגים כיצד ניתן ללמד מיומנויות של הכוונה עצמית , כשהמיומנויות האלה זוכות לטיפוח אצל סטודנטים להוראה עצמם במהלך הלימוד , והם מצידם מטפחים זאת אצל תלמידיהם . הקורס כולל הזדמנויות רבות לרפלקציה , לשותפות פעילה , למשוב מתמשך מהסטודנט עצמו , מעמיתיו ומהמנחים שלו . הסטודנטים בוחנים במשותף אסטרטגיות , שנמצאו במחקר החינוכי באסטרטגיות מצליחות ( practices best ) לטיפוח הכוונה עצמית וסינגור עצמי , ולומדים על משאבים בקהילה ועל שונות תרבותית בתפיסת התנהגויות אלו . הם גם מציבים יעדים לשנת פעילות אחת , תוך מחויבות לפעול לקידום התנהגות ספציפית של הכוונה עצמית בבתי הספר שבהם הם מתנסים . גם מבחן הסיכום של הקורס מבטא את התפיסה , שפרחי הוראה עם התנהגות של הכוונה עצמית וסינגור עצמי יהיו מורים טובים יותר להקניית מיומנויות אלו . כבר בתחילת הסמסטר נוצרות קבוצות דיון של הסטודנטים . כל קבוצה מקבלת לידיה מידע מפורט על תלמיד עם צרכים מיוחדים ( כולל השאיפות של התלמיד לגבי עתידו , נקודות המבט של הוריו ומידע הערכתי . ( במהלך הלמידה יוצרת הקבוצה פרופיל של התלמיד , הכולל קשר בין חלומותיו של התלמיד לגבי עתידו לבין המטרות הלימודיות השנתיות שלו , ומתווה את תהליך המעבר שלו למסגרת לימודית או תעסוקתית אחרת . התכנית צריכה לקחת בחשבון את שאיפות הילד , מעורבות הוריו , התמיכה בקהילה ושירותים קהילתיים קיימים .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר