שילוב הכוונה עצמית וסינגור עצמי בתכניות להכשרת מורים

עמוד:270

. 4 ניתן לשלב הורים בטיפוח ההכוונה העצמית של ילדיהם , וזאת במגוון דרכים . סטודנטים להוראה יכולים להוות חלוצי דרך בשיתוף הורים בתכניות של הכוונה עצמית וסינגור עצמי , כך שההטמעה תכלול את כל מסגרות החיים של הילד , בבית הספר ומחוצה לו . . 5 תמיכה כמערכות קשרים חיוביות היא מרכזית להכוונה עצמית . דיסי וראיין ( Deri & Ryan , 2000 ) מקנים למרכיבים של קשר ושייכות חשיבות בסיסית בטיפוח התנהגות של הכוונה עצמית . בתוך הכשרת מורים יכולים מרכיבים אלו לבוא לידי ביטוי במערכות הקשרים בין המכשירים להוראה ( מורי מכללה , מדריכים פדגוגיים ומורים מאמנים מבתי הספר שבהם מתרחשת ההתנסות המעשית ) לבין הסטודנטים . מרכיבים של קשר ושייכות זוכים לחיזוק רב במסגרות הכשרה המעודדות יצירת שיתוף פעולה בין המכללה לבין בתי הספר . . 6 השגת יעדים בעלי ערך למשתתפים היא מרכיב מרכזי בהוראה של הכוונה עצמית . יעדי ההכשרה צריכים להיות מוגדרים בדיון הדדי בין הסטודנטים , מורי המכללה ומורי השדה , כשבמהלך שנות ההכשרה הסטודנט אחראי להציב את היעדים המועדפים בעיניו ולדון בהם עם מוריו . תבנ'ת INfusing Self-determination Into Teacher Education : INSITE במערכת החינוך המיוחד ניכר שינוי בתפקידי המורה . בעוד בעבר קיבל המורה החלטות על בסיס המומחיוונ שלו , הרי כיום יש נטייה גוברת לעודד תלמידים לבחור ולהחליט , כשהמורה משמש כמתווך וכתומך בהחלטות התלמיד . למרות השינוי הכללי הזה מבטאים תומה , בייקר וסאדלר ( 2002 Thoma , Baker & Saddler , ) אי נחת רבה . הם טוענים , כי מרבית המורים במסגרות החינוך המיוחד אינם עוסקים ישירות בהקניית מיומנויות של הכוונה עצמית במסגרת תכניות ההוראה שלהם . מתוך אי הנחת הזו יצאו שלושת החוקרים לפיתוח תכנית להכשרת מורים להוראה בחינוך המיוחד , המכונה , INSITE שמטרתה להטמיע תכנים של הכוונה עצמית וסינגור עצמי בהכשרת מורים . לפני פיתוח התכנית שלחו החוקרים 100 שאלונים למורי מורים , ובהם שאלו על מקומן של תכניות ומיומנויות בהכוונה עצמית ובסינגור עצמי במסגרת תכניות ההכשרה שלהם להוראה . 41 אנשי מקצוע הגיבו לשאלונים אלו וכמעט כולם ( 95 % ) ביטאו עניין מחקרי בנושאים אלו . השאלון כלל 20 פריטים המתייחסים לתפיסות של מכשירי מורים ולמקומם של

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר