שילוב הכוונה עצמית וסינגור עצמי בתכניות להכשרת מורים

עמוד:268

ב . לחשוף את הסטודנטים להוראה למחקר עדכני על תכניות לימודים המטפחות מיומנויות של הכוונה עצמית . הסטודנטים כתבו מערכי שיעורים ויישמו אותם בבתי הספר שבהם התנסו בהוראה . הם עשו זאת גס בנושאים של ניהול פגישת IEP על ידי תלמידים עם צרכים מיוחדים וטיפוח מיומנויות של הכוונה עצמית בתחומי דעת שונים ולאורך תכנית הלימודים בבית הספר , וגם עם תלמידים בעלי צרכים לימודיים מגוונים . תוכני ההוראה כללו מודעות עצמית , הערכה עצמית , הכוונה עצמית וסינגור עצמי . דרכי ההוראה הותאמו לסגנון הלמידה , להעדפות ולצרכים הלימודיים של התלמידים עם הצרכים המיוחדים . בנושא של ישיבת lEP-n לימדו סטודנטים להוראה את התלמידים את חמשת התכנים הבאים : . 1 מהי "תכנית חינוכית יחידנית : " מטרה ומרכיבים . . 2 למה יש לי "תכנית חינוכית יחידנית : " זיהוי כוחות , צרכים והתאמות . . 3 מה אני רוצה לעשות אחרי התיכון : ידע לגבי שירותי מעבר ואפשרויות קריירה . . 4 תכנון ישיבת , IEP המונחית על ידי התלמיד ( כולל קביעת רשימת המוזמנים וכתיבת ההזמנה לישיבה . ( . 5 משחק תפקידים לתרגול ניהול ישיבת : 1 EP ניהול ישיבה , שאלות ותשובות ( התייחסות לשאלות כמה מה הלקות שלך ? איך אתה לומד הכי טוב ? לאילו התאמות אתה זקוק ולמה ? מה תרצה להשיג במהלך חצי השנה הכאה בבית הספר . (; הסטודנטים להוראה למדו להעריך שינויים בהתנהגות של הכוונה עצמית אצל תלמידיהם . הסתבר שבעקבות ההשתתפות בפעילויות אלו חלו שינויים התנהגותיים אצל הילדים בעלי הצרכים המיוחדים . הילדים הנחו בהצלחה את ישיבות lEP-n שלהם , עמיתים בבית הספר הציקו להם פחות , וילדים , שישבו בפינת הכיתה , החלו לנוע בחופשיות רבה יותר בכיתה , והשתתפו בדיונים עס עמיתים בכיתה בנושאי לימוד משותפים . המחקר של נבין ושותפיה בחן גם איך סטודנטים להוראה מבינים ומגדירים את המושג "הכוונה עצמית של תלמידים עם צרכים , "מיוחדים ומהם השינויים החלים בדרך שבה הסטודנטים מבינים את המושג הזה בעקבות ההשתתפות ברצף הקורסים . הבנת המושג הסתמכה על הגדרות של עשרים ותשעה סטודנטים ( לפני ההשתתפות בקורסים ובסיומם , ( על תצפיות בפעילויות של הסטודנטים להוראה במהלך ההתנסויות שלהם בבתי ספר , ועל עיון ביומנים הפדגוגיים הרפלקטיביים

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר