תפקיד המורה/המנחה

עמוד:266

ספק הגדרה , "הצלחה"ל שתכלול השגה של יעדים שהוצבו . ספק התנסויות מחוץ לכיתה , כדי לתרגל מיומנויות של הכוונה עצמית . סייע בבניית קשרים ונגישות לארגונים , כדי להבטיח את התמיכה הנדרשת . למד את התלמידים להכיר את זכויותיהם וחובותיהם ולמלאם . עודד תלמידים להתמיד לנוכח כישלונות ואכזבות אחרות . ספק איזון בין פעילויות של מוח ימני ומוח שמאלי . בצע הערכה הוגנת ומתאימה ליכולות של התלמיד , כך שיוכל להגיב ולבטא את המיומנויות שלו . טפח עצמאות בכיתה , תוך שימוש בטכניקות של למידה שיתופית , כך שהתלמידים יוכלו ללמוד שעבודה עם אחרים עשויה להיות מפתח להצלחה . קדם פעילויות שמעודדות את התלמידים ליצור אינטראקציה עם אחרים ולקבל תמיכה מאנשים מצליחים עם מוגבלויות . תכניות בית ספריות שונות פותחו כדי ליצור בסיס למוטיבציה פנימית ומקדמת של הלומדים . התכניות האלו נשענות על תאוריית ההכוונה העצמית , ומנחות מורים ומסגרות בית ספריות כיצד לספק את הצרכים הבסיסיים של תלמידיהם . קפלן ועשור , ( 2001 ) לדוגמה , פיתחו תכנית בית ספרית לקידום צמיחה אישית וחברתית , שמטרתה להפוך את בית הספר למקום המספק תמיכה משמעותית לצרכים הנפשיים הבסיסיים של תלמידים ומורים . בבסיס התכנית עומדת ההנחה ש"סיפוק אוטונומיה , יכולת וקשר ושייכות הוא תנאי הכרחי להתפתחות רגשית , חברתית וקוגניטיבית מיטבית של ילדים במסגרת בית הספר " ( שם : . ( 21 במהלך שלוש שנות ניסוי יושמה התכנית בארבעה בתי ספר יסודיים בדרום הארץ . לתכנית היו ארבעה רכיבים עיקריים , המתארים את פעילות המורים לקידום ההכוונה העצמית של תלמידיהם : . 1 המורה הפך ל"בן ברית מקדם , "צמיחה ולא רק למורה "המעביר" חומר לימודי ולשופט של תלמידיו . . 2 הלמידה עסקה כרכישת מושגי יסוד ועירור עניין , בחירה ותכנון , מתן משוב וסיוע והערכה תלת-כיוונית של מורה ותלמידים . . 3 נבנו הזדמנויות רבות לדיאלוג משמעותי בין מורה לתלמידים . A המבנה הבית-ספרי ותכנית הלימודים אפשרו לתלמידים לפתח עניין פנימי ותחושת מסוגלות כתחומים שבהם בחרו הלומדים .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר