תפקיד המורה/המנחה

עמוד:264

( IEP ) ובשותפות בתכניות המעבר ( transition ) כמרכיבים מרכזיים בתהליך . מטרתן של פעילויות אלו היא להעצים את התלמידים . הם לומדים לקחת יותר אחריות ושליטה על ידי זיהוי מטרות התכנית החינוכית היחידנית שלהם וציון סדר העדיפויות שלהם בהשגת המטרות האלו . הם גם לומדים איך לקבל תפקיד מוביל בישיבות , שמתכננות את יעדי התכנית החינוכית שלהם . פעילות תלמידים במסגרת ישיבות תח"י מודגמת באמצעות אסטרטגיית 1-PLAN ( שפותחה על ידי ואן רוסן ושותפיו . ( Van Reusen et al ., 1987 ) עיקרי אסטרטגיה זו מתוארים בפרק 10 במסגרת תכנית . STP דוגמה נוספת מופיעה בתכנית , ChoiceMaker שפותחה על ידי מרטין , ( Martin & Huber-Marshall , 1995 ) והמתוארת גם היא בפרק 10 במסגרת תיאור ההנחיה לקידום הכוונה עצמית . לודי ומרטין ( Ludi & Martin , 1995 ) מפרטים חמש הצעות למורה / המנחה , שיקדמו טיפוח של הכוונה עצמית וסינגור עצמי : . 1 שפת המורה / המנחה : בשפה היומיומית שלנו אנחנו משתמשים במילים וכתיוג לא מדויק לגבי אנשים עם מוגבלויות . למרות הגברת הרגישות בתחום זה , ניתן עדיין לפגוש במונחים התורמים לעמדות שליליות ולדחייה של אנשים אלו . יש להנחות תלמידים להכיר את מוגבלויותיהם , אך בו בזמן , לראות את עצמם כאנשים שווי ערך ועם יכולות . הלקות עלולה להגביל את יכולתו של האדם ללכת , לדבר , לשמוע , ללמוד וכדומה , אך לכל אדם , ללא יחס לחומרת הלקות שלו , יש גם יכולות , והוא יכול לתרום לאחר . כל אחד הוא קודם כל אדם , והשפה שלנו צריכה לשקף זאת . שימוש סטראוטיפי כשפה הוא מחסום , שניתן לסלקו בקלות יחסית , ולכן השפה שבה נשתמש לתאר את המוגבלויות צריכה להיות שפה בונה ולא שפה חוסמת . . 2 למידה שיתופית : תלמידים עם לקויות למידה אינם יודעים תמיד כיצד לפעול למען מטרה משותפת . אסטרטגיות של למידה שיתופית צריכות להשתלב בתכניות ההנחיה , והם ידגימו לתלמידים את היתרונות שבשיתוף , וכיצד ליזום ולקחת חלק בשותפויות . החכרה המערבית מעריכה לעיתים קרובות את העצמאות יותר מאשר את ההדדיות . קשרי גומלין ותמיכה הדדית עשויים דווקא לסייע בהכוונה עצמית ובסינגור עצמי , וההוראה צריכה להדגיש פיתוח של מערכות תמיכה בכיתה , במשפחה ובקהילה . . 3 הצורן במסנגרים : להורים מעטים בלבד יש הבנה מלאה של המוגבלויות של ילדיהם , זכויותיהם , המערכת החינוכית וסוגיות חינוכיות הנוגעות לילדיהם . גם לתלמידים מעטים בלבד יש מיומנויות יעילות של תקשורת , פתרון בעיות , הצבת מטרות או סינגור עצמי , הנחוצות להם כדי לבטא את צורכיהם

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר