תכנית מס"ע לסטודנטים

עמוד:247

במהלך הסימולציה הסטודנט מתרגל גם מצבים , שבהם המרצה מציע הצעה שונה מזו שהוא עצמו הציע , או שהמרצה מסרב באופן גורף להתאמות לסטודנט . התרגול כולל כניסה למשא ומתן עם המרצה בגישה אסרטיבית , אך לא תוקפנית , תוך הכרה של הסטודנט בזכויותיו , ותוך מודעות עצמית לקשייו , לכוחותיו ולדרכי הפיצוי המתאימות לו . בין המפגש השלישי לרביעי הפעילו הסטודנטים את הסינגור העצמי במצבים אמיתיים . מפגש : 'רביע מפגש זה עסק במשוב על הפעלת הסינגור . יש סטודנטים שחווו הצלחה בסינגור ובקשותיהם נענו במלואן . אחרים נכנסו למשא ומתן עם המרצה והיו נכונים לשינויים שעדיין יהלמו את צורכיהם . אך יש גם מקרים שבהם המרצה לא נאות לבקשת הסטודנט . במקרים כאלו הומלץ שהסטודנט יקבע פגישה נוספת עם המרצה או יפנה לתיווך של מרכזת המרכז לתמיכה לסטודנטים עם צרכים מיוחדים או לתיווך של דיקנית הסטודנטים . מפגש המשך - פע '' לות בקה"לה : חלק מפעולת הסינגור העצמי הוא פעילות בקהילה . במקרה של הסדנה המתוארת כאן , שלושה סטודנטים ( חונכת ושני סטודנטים נחנכים עם לקויות למידה ) ביטאו את צורכיהם לפני פורום נרחב של בעלי תפקידים במכללה , והפעילו בהזדמנות זו את כישורי הסינגור העצמי שלמדו . המקרה הבא מדגים את פירות ההשתתפות בסדנת הסינגור העצמי : במהלך דיון על סטודנטים עם צרכים מיוחדים במכללה הוצגה רשימה של התאמות שסטודנטים קיבלו לקידום הצלחתם בלימודים . אחת מבעלי התפקידים במכללה , שהשתתפה בדיון טענה , שלדעתה ההתאמה המומלצת של "פישוט נוסח שאלה במבחן" אינה עומדת בתנאי מינימום של יכולות סטודנט להוראה להבין שאלה מורכבת ולענות עליה . אחת הסטודנטיות עם לקות למידה השתמשה במיומנויותיה בסינגור עצמי וענתה : " פישוט של נוסח השאלה במבחן זו התאמה שאני נעזרת בה . לקראת מבחן אני מתכוננת לבד ועם חברה , קוראת ומסכמת את החומר ומתרגלת תשובות לשאלות אפשריות . בתנאים רגילים של היעדר חרדה אין לי קושי להתייחס למורכבות של השאלה , אבל בזמן המבחן אני חרדה מאוד וייתכן שלא אשים לב לכל המרכיבים של השאלה . אם השאלה מחולקת עבורי לתת סעיפים מוגדרים , אז גם בתנאי התרגשות וחרדה אני יכולה להתמקד בכל תת סעיף , לא לפסוח על חלקים בשאלה ולבטא את כל הידע שלי . לכן ההתאמה הזו עוזרת לי . "

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר