תכנית מס"ע לסטודנטים

עמוד:245

ב . תרגול היגדי הס'נגוו בסיטואציות > ' כ 1 ' / וו'ות אותנטיות הסטודנטים תיארו מצבים עכשוויים , שסינגור עצמי עשוי לקדמם . תוך היעזרות בטבלת הנתונים האישיים ובדגם היגדי הסינגור שהוצג , הם בנו ותרגלו בקבוצה את הסינגור העצמי , במתכונת של סימולציה ומשחקי תפקידים . היגדי הסינגור נבנו תוך היעזרות במשוב של חברי הקבוצה . להלן דוגמה של טופס היגדי הסינגור העצמי של סיוון , סטודנטית להוראת האמנות . הסינגור מופנה למורה המלמדת את הקורס על אמנות בתקופת הרנסנס . שם : סיוון תאריך : 21 . 5 . 2002 היגדי סינגור עצמי היגד חיובי אני לומדת את הקורס על אמנות בתקופת הרנסנס . הנושא מעניין אותי והקורס עצמו חשוב להכשרה שלי להוראה , כי הוא בסיס להבנת תקופות מאוחרות יותר באמנות ובסיס להבנת הסיבות לשינויים בתקופות אמנות אחרות . השיעורים מאוד מעניינים אותי . אני נהנית להקשיב ולהשתתף בשיעורים , ואני גם קוראת את כל החומר הקשור לשיעור הזה . אני רוצה לגשת למבחן ולהצליח בו . תיאור הבעיה אבל הכתב שלי לא ברור ויש לי הרבה שגיאות כתיב . בזמן הבחינה אני לא מצליחה לנסח את המשפטים בצורה שלמה ולהעביר על הדף בכתב ברור את כל מה שאני יודעת . בגלל זה ייתכן שלא תביני את כל מה שכתבתי , ואז לא תוכלי להעריך כראוי את הידע שלי . הפתרון המוצע הייתי מבקשת לעשות את המבחן בעל פה , או להגיש לך עבודת מבחן בכתב . את העבודה אני יכולה להדפיס ואז לתקן את שגיאות הכתיב .

מכון מופ"ת

הוצאת יסוד


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר